Dossier: Meervoudige Intelligentie

Leraar24
  • PO
  • VO
  • MBO

U herkent het wel: een kind dat niet stil kan zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak loopt of voortdurend wiebelt op de stoel. Of juist een kind dat stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denktijd nodig heeft. Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgt u meer zicht op de verschillen tussen uw leerlingen en hun individuele leerbehoeften.

De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: "Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken".

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen zijn talenten en/of intelligenties. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden.

Scholen die Gardner's model van Meervoudige Intelligentie in de praktijk brengen richten zich vaak op het identificeren van de natuurlijke talenten van een kind. Zij proberen uit te gaan van de sterke kanten (matchen) en tegelijkertijd de zwakke punten bij te schaven (stretchen).

Meervoudige Intelligentie betekent voor het onderwijs het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties.

Tot nu toe zijn er op basis van onderzoek acht intelligenties vastgesteld met de volgende kenmerken:
Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

 

N.B. Deze visie wordt niet ondersteund door alle onderwijskundigen. De theorie van meervoudige intelligentie is omstreden. Cognitief psycholoog Daniel Willingham schreef een gedegen kritiek (artikel: Reframing the minds) van de claims die Gardner maakt in zijn theorie.

 

 

 

Reacties (1)

Abhi

Inderdaad, wat je meet dat verbeter je. Dit is hezletfde met prestatieindicatoren in het bedrijfsleven. De enige oplossing voor dit probleem is ervoor te zorgen dat wat je meet ook werkelijk is wat je wilt verbeteren, en geen indirecte afgeleide die ook op een ineffectieve manier kan worden bereikt. Dit klinkt moeilijk, maar is dat lang niet altijd. De vraag is dus: als leerlingen trainen op het goed maken van de CITO toets, leren ze dan ook werkelijk zinvolle dingen?Een voorbeeld uit het bedrijfsleven: als je het aantal keren gaat tellen dat baliemedewerkers naar de klanten lachen, zul je daadwerkelijk zien dat de klantentevredenheid toeneemt. De medewerkers denken misschien dat ze artificieel de meetwaarden verbeteren, maar dit heeft toch het beoogde effect.

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

  1. Laatst Bekeken

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.