Dossier: Competenties in beeld

Leraar24
  • PO
  • VO
  • MBO

Je moet weten waar je naar moet kijken om kwaliteit te zien. Kwaliteiten van leraren worden zichtbaar door met behulp van competenties naar hun werk te kijken. Hoe gaat dat in zijn werk?

Stap 1: Een analyse van het werk van de leraar maakt duidelijk dat hij verschillende opgaven tegelijkertijd tot een goed einde moet brengen. We onderscheiden vier min of meer samenhangende opgaven. Twee daarvan vormen de kern van het beroep, de twee andere zijn meer algemeen.

Kernopgaven:

  • vakinhoudelijk en didactisch: de leraar zorgt ervoor dat de leerlingen leren wat ze moeten leren;
  • pedagogisch: de leraar zorgt ervoor dat leerlingen opgroeien tot zelfstandige en (sociaal) verantwoordelijke volwassenen.

Algemene opgaven:

  • interpersoonlijk: de leraar zorgt voor een goede omgang met anderen en voor een goede werksfeer;
  • organisatorisch: de leraar zorgt voor een voldoende ordelijke en overzichtelijke werkomgeving.

Stap 2: Er zijn vier typen situaties waarin de leraar aan het werk is. In de eerste plaats natuurlijk (1) het werken met leerlingen. In de tweede plaats (2) de samenwerking met collega's en (3) met mensen uit de omgeving van de school. In de vierde plaats is er (4) het werken aan onderhoud en ontwikkeling van de eigen beroepsbekwaamheid.

Stap 3: Competenties zijn een combinatie van kernopgaven en situaties. In principe zou je dan zestien (4x4) competenties krijgen, maar dat is helemaal niet nodig. Met zeven kunnen we prima uit de voeten: (1) vakinhoudelijk en didactisch competent, (2) pedagogisch competent, (3) interpersoonlijk competent met leerlingen, (4) in de samenwerking met collega's en (5) met de omgeving van de school, (6) organisatorisch competent, en (7) competent in reflectie en ontwikkeling.

Kwaliteiten
Kwaliteit komt in beeld door bij elke competentie in de typerende beroepssituatie zichtbaar te maken wat de leraar daadwerkelijk doet en wat hij daarvoor moet willen, weten en kunnen. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om de leraar te helpen zijn eigen kwaliteiten in beeld te krijgen. SBL en het LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) hebben hun instrumenten op een gezamenlijke website geplaatst. De website ‘LeerKracht in Beeld' maakt het leraren makkelijker om zichzelf te evalueren.

Wat leraren tenminste moeten willen, weten en kunnen om in hun beroep kwaliteit te laten zien, is vastgelegd in bekwaamheidseisen die door de beroepsgroep zelf ontwikkeld zijn. Binnen de school kunnen die bijvoorbeeld aan de orde komen in het kader van het personeelsbeleid. Op de website ‘bekwaamheidsdossier' heeft SBL de informatie daarover samengevat en hulpmiddelen voor de leraar geplaatst.

 

Reacties (0)

Er is nog niet gereageerd

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

  1. Laatst Bekeken

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.