Dossier: ErvaringsGericht Onderwijs

Leraar24
  • PO

E.G.O.
ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door. 

ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door. 

Uitgangspunt
ErvaringsGericht Onderwijs is meer dan een onderwijstheorie. Waar sommige scholen vooral uitgaan van vooraf vastgestelde onderwijsprogramma’s of van producten (testgegevens, zoals de Cito-toets), richt het E.G.O. zich op het proces dat zich afspeelt in kinderen, in de groep. Natuurlijk gaat het om het ‘resultaat’. Maar zich goed ontwikkelende kinderen merken tijdens de activiteit zelf al dat ze met zinvolle dingen bezig zijn.

Welbevinden en betrokkenheid
Het E.G.O. richt zich op de ‘ervaringsstroom’ van mensen. Dat betekent op het totaal van mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met alle relevante factoren die leerkrachten in kaart kunnen brengen: karakter, ontwikkeling, thuissituatie, relaties, leervermogen etc. Leerkrachten binnen het E.G.O. zijn, met andere woorden, gericht op wat er zich in de ander afspeelt. Dat is zichtbaar in Welbevinden (‘hoe maakt iemand het’) en Betrokkenheid (‘hoe doet iemand het’). Een schoolteam traint zich regelmatig in het kijken vanuit die factoren. Ze moeten aan kinderen kunnen zien en horen of er sprake is van echte ontwikkeling. We hebben allemaal veel dingen geleerd, die we ons niet meer (precies) kunnen herinneren. Maar dat wat met echte betrokkenheid wordt geleerd, wordt niet vergeten. Dat zijn fundamentele ervaringen. 

Vormgeving
Om dat te bereiken is er veel aandacht voor een goed voorbereide omgeving: een prettige ruimte met vele overzichtelijke uitdagingen. Ook wordt veel ruimte gegeven aan initiatieven van kinderen. Daarvoor is het nodig dat de leerkracht en het kind goed, open en respectvol met elkaar communiceren.

Intens leren
Omdat de leerkrachten zich permanent richten op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen, stemmen ze ook daar hun handelen op af. Niet alleen toetsuitslagen, maar vooral hun observaties bepalen wat de volgende activiteiten worden. Daardoor komt intens leren tot stand, op eigen niveau en in eigen tempo. En dat geldt niet alleen voor de kinderen. Omdat leerkracht en kinderen samen optrekken, maakt de leerkracht ook een constante ontwikkeling door. 

Kindvolgsysteem
Aanvankelijk stond het ‘Vrij initiatief’ centraal. Als kinderen namelijk kunnen kiezen in een rijke leeromgeving, ontwikkelen ze zich vanzelfsprekend. Inmiddels is het gedachtegoed doorontwikkeld tot een volledig onderwijsconcept. Uniek is het procesgerichte kindvolgsysteem, waarbinnen kinderen niet alleen vergeleken worden met leeftijdgenoten, maar vooral hun eigen ontwikkeling goed in beeld wordt gebracht.

Werkvormen
E.G.O.-scholen kennen vijf werkvormen:
1. Kring & Forum
2. Contractwerk
3. Projectwerk
4. Ateliers
5. Vrije activiteit 

Recentelijk is het E.G.O. met een nieuwe dimensie verrijkt: 'verbondenheid'. Wat het ErvaringsGericht Onderwijs nastreeft is een grondhouding van verbondenheid, met alles wat leeft.

Bijlagen

Het procesgerichte leerlingvolgsysteempdf

Kenmerkend voor het E.G.O. is dat de kinderen procesmatig gevolgd worden. Dat betekent dat hun prestaties gemeten worden aan hun eigen vermogen in inzet. Prestatie en inzet worden gekoppeld. Door welbevinden, betrokkenheid en competentie regelmatig te ‘scoren’ krijg je een reëel beeld van het kind.

Welbevinden, betrokkenheid, competentiepdf

In het E.G.O. zijn de procesvariabelen (criteria) voor een goede ontwikkeling welbevinden en betrokkenheid. Als welbevinden en betrokkenheid belangrijke criteria zijn, moet je die kunnen beoordelen. In dit artikel een korte kijk op het scoren van welbevinden, betrokkenheid en competentie.

De werkvormenpdf

In het E.G.O. wordt gebruik gemaakt van een vijftal werkvormen, die deels natuurlijk ook gebruikt worden in andere onderwijsconcepten. In deze bijlage een overzicht van de werkvormen, zoals ze in het E.G.O worden toegepast, gekoppeld aan specifieke voorbeelden.

Reacties (0)

Er is nog niet gereageerd

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

  1. Laatst Bekeken

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.