Vakoverstijgend samenwerken

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 januari 2009

Samenwerken is erg belangrijk voor vakoverstijgend onderwijs. Verschillende vakgebieden moeten nauw met elkaar samenwerken om het onderwijs goed geïntegreerd aan te kunnen bieden.

Het AOC De Groene Welle in Zwolle is al intensief bezig met vakoverstijgend onderwijs. In deze video komen de leraren van deze school aan het woord en zij vertellen over hun ervaringen met vakoverstijgend onderwijs.

Waarom vakoverstijgend onderwijs?

Vakoverstijgend onderwijs is één van de middelen om potentiële uitvallers binnen de school te houden. Jaarlijks verlaten tienduizenden leerlingen zonder diploma het onderwijs. Een groot gedeelte daarvan komt voor rekening van het vmbo. Het onderwijs is zich zeer bewust van het feit dat vmbo-leerlingen zonder diploma geen uitzicht hebben op een startkwalificatie, wat hen kansloos maakt op de arbeidsmarkt.

Nauwe samenwerking bij vakoverstijgend onderwijs

Samenwerken is erg belangrijk voor vakoverstijgend onderwijs. Verschillende vakgebieden moeten nauw met elkaar samenwerken om het onderwijs goed geïntegreerd aan te kunnen bieden. Bij een dergelijke samenwerking zijn er verschillende problemen waar leraren mee te maken kunnen krijgen.

Steeds meer scholen gaan daarom over op vakoverstijgend onderwijs. Dit is echter een manier van lesgeven die je niet zomaar even invoert. Het vergt veel creativiteit, doorzettingsvermogen en geloof in de capaciteiten van leerlingen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.