Een rekenles volgens het directe instructiemodel

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 februari 2010

Op CBS de Meander in Stadskanaal maakt leraar Annemiek Heslinga bij de rekenles van groep 3 en 4 gebruik van directe instructie. Dit type instructie is vooral effectief bij het aanbieden van kennis en informatie en het aanleveren van vaardigheden.

Bij het directe instructiemodel gaat het vooral om het ontwikkelen van basiskennis (wat) en basisvaardigheden (hoe) bij leerlingen. Je kunt daarbij goed aansluiten bij het individueel tempo van de leerling. Belangrijk is om duidelijke doelen te stellen en de leerstof helder op te bouwen.

Opbouw van de les volgens directe instructie

  • De leraar begint eerst met het ophalen van voorkennis die van belang is voor de nieuwe lesstof.
  • Vervolgens formuleert de leraar het doel van de les; wat gaan de leerlingen deze les leren.
  • Nadat de leraar dit gedaan heeft volgt de instructie. Deze bestaat veel uit stap voor stap voordoen en hierbij worden de leerlingen zoveel mogelijk betrokken.
  • Na de instructie gaat het grootste deel van de groep zelfstandig aan het werk. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen verlengde instructie aan de instructietafel.
  • Tot slot evalueert de leraar aan het einde van de les hoe het gegaan is. De leraar bespreekt samen met de leerlingen enkele sommen en komt terug op het lesdoel. Is het doel gehaald? Hebben de leerlingen geleerd wat ze zouden gaan leren?

Directe instructie is voor alle leerlingen effectief, maar met name leerlingen met leerachterstanden hebben meer profijt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.