praktijk
po

In de lessen wereldoriëntatie culturele diversiteit bespreken

Basisschool Onze Wereld is een kleurrijke school waar er veel aandacht is voor verschillende culturen en religies. Met hun onderwijs brengen zij leerlingen respect, interesse en tolerantie bij voor culturele diversiteit. Tijdens de lessen wereldoriëntatie gebruikt leraar Fariël Fatehmahomed werkvormen die gericht zijn op interactie en samenwerken. Leerlingen worden daarbij uitgenodigd om te vertellen over hun eigen religie en cultuur. Zo komen de leerlingen veel te weten over de multiculturele achtergronden van de klas. Dit zorgt voor begrip voor anders doen, anders zijn en anders denken.

  • Embedcode

Basisschool Onze Wereld gaat op eigen wijze om met diversiteit op de school. Deze school heeft een open visie op het gebied van culturele diversiteit. In de schoolgids verwoorden ze dit als volgt: “Ieder mens en iedere cultuur maakt deze wereld rijker en mooier. Ondanks alle verschillen delen we dezelfde hoop en dezelfde dromen en leveren we dezelfde inspanning om van dit leven iets moois te maken…de wereld is van ons allemaal!”

Fariël adviseert iedereen om alle zintuigen te gebruiken om diversiteit te ontdekken en ervan te genieten.  “Zoek het in het kleine. Bij ons op school is de diversiteit vanzelfsprekend. In Nederland moeten we weer tolerant naar elkaar toe groeien, want de hele wereld is nou eenmaal divers.”

Adjunct-directeur John Huiskens licht toe waarom de school zich profileert als ‘kleurrijk’. De diversiteit wordt door ouders, leerlingen en leraren ervaren als een extra kracht. Welkom zijn en openheid levert een sfeer waarin een ieder zich veilig kan voelen. Het recht op een eigen identiteit moet een school heel serieus nemen. “Waardeer dat”, zegt Huiskens.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.