Betrokkenheid door eigen keuze
praktijk
po

Betrokkenheid door eigen keuze

  • Deze video kan worden embed

Betrokkenheid van leerlingen is een belangrijke basisvoorwaarde om een goede les te geven. Maar hoe kun je betrokkenheid bij je leerlingen creëren?

Op basisschool Camelot in Uden wordt gewerkt met Ervarings Gericht Onderwijs (EGO) en wordt er veel gedaan om betrokkenheid te stimuleren. Eén van de manieren om dit te doen is door de leerlingen meer vrijheid te geven en hen zelf hun leeractiviteiten te laten kiezen. Het leerproces ontstaat zo vanuit hun eigen interesses en de leerlingen dragen daardoor ook meer verantwoordelijkheid over het proces.

Kim Gorrissen, leraar van groep 6, heeft dit idee toegepast in haar lesprogramma door iedere vrijdag de leerlingen de vrijheid te geven om zelf een activiteit te kiezen. De leerlingen zijn erg enthousiast en gaan makkelijk aan het werk. Hoewel het voor de leerlingen lijkt alsof ze niet aan het leren zijn, ontwikkelen zij door de activeiten allerlei vaardigheden. Bovendien wordt er in het afsluitende kringgesprek met de hele klas besproken wat zij hebben gedaan. Zo wordt kennis gedeeld en leren zij ook van elkaar.

Gedurende het vrije lesprogramma is de taak van de leraar anders dan in een reguliere klassensituatie. De leraar krijgt een veel meer coachende en begeleidende rol en moet aandacht verdelen om leerlingen individueel te helpen. Om deze taak makkelijker te maken kunnen ouders assisteren en verschillende activiteiten te begeleiden.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.