praktijk
po
vo
mbo
so

Professionele standaard van leraren

Een professionele standaard is een richtsnoer voor het handelen van alle leden van een beroepsgroep. Het betreft algemeen aanvaarde normen omtrent de uitvoering van het beroep. Voor leraren kan dit bijvoorbeeld gaan over de omgang met leerlingen of ouders.

  • Embedcode

Op dit moment is er geen standaard voor het beroep van leraar. Professionele standaarden zien we in Nederland vooral bij juridische beroepen en beroepen in zorg en welzijn.

Wettelijk

Dankzij de wet Beroep Leraar en Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en over het beoordelen van prestaties van leerlingen.

De wet vraagt van alle leraren gezamenlijk, de beroepsgroep van leraren, om richtlijnen op te stellen die passen bij deze verantwoordelijk. Een professionele standaard die alle leraren als uitgangspunt kunnen nemen bij het uitvoeren van professie.

Onderwerpen

Leiderschap


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.