praktijk
vo

Bèta-mindset: Hoe een verandering in mentaliteit de motivatie voor bèta verbetert

  • Embedcode

Hoe motiveer je een leerling die denkt wiskunde of natuurkunde toch niet te kunnen? Die alleen als antwoord geeft: “ik heb gewoon geen wiskundeknobbel”. In deze video presenteren we onderzoek naar de bèta-mindset van vo leerlingen.

Mindset

Met mindset bedoelen we onbewuste overtuigingen over het kunnen veranderen van de eigen intelligentie. De mindset van leerlingen heeft invloed op hun motivatie en zelfvertrouwen. Met het lespakket Set Your Mind!, proberen we een groeimindset te stimuleren bij vwo 5 leerlingen en kijken we naar de effecten op op hun motivatie, zelfvertrouwen en studiekeuze. In drie lessen worden leerlingen meer bewust gemaakt van hun eigen mindset en hoe dit doorsijpelt in hun motivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Naast oefeningen om een groeimindset te stimuleren, wordt er ook ingegaan op de kneedbaarheid van het brein.

Meer interesse in het onderzoek en lespakket?

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met TechYourFuture.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Natuur & techniek


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.