praktijk
po

Werken aan functionele geletterdheid

  • Embedcode

Functionele geletterdheid heeft te maken met de lees- en schrijfvaardigheid en is te omschrijven als: “kennis en vaardigheden die een persoon in staat stellen om geschreven taal te gebruiken als middel voor communicatie en informatieverwerking”.

Basis voor begrijpend lezen

Voor jonge kinderen betekent dit bijvoorbeeld een uitnodiging voor een verjaardagspartijtje kunnen ontcijferen, of een verlanglijstje kunnen maken voor Sinterklaas. Voor oudere kinderen betekent dit het kunnen lezen van de ondertiteling van films op televisie.

Aan het einde van de basisschool zou een kind globaal een krant moeten kunnen lezen. Functionele geletterdheid is een belangrijke basis voor begrijpend en studerend lezen. Voor volwassenen betekent functionele geletterdheid het niveau waarop de leesvaardigheid geschikt is om zich te redden in de maatschappij. Dat betekent zelfstandig formulieren kunnen invullen, gebruiksaanwijzingen kunnen lezen en het kunnen gebruiken van lezen om informatie op te doen en kennis te verwerven. (Bron: www.steunpuntdyslexie.nl)

Kwaliteit van leesonderwijs

De kwaliteit van het leesonderwijs op de basisschool speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de functionele geletterdheid. Door de ontwikkeling van het lezen enkele keren per jaar te meten kan de school signaleren welke leerlingen voldoende vooruitgaan en welke leerlingen meer instructie nodig hebben om functioneel geletterd de basisschool te verlaten.

Binnen het Samenwerkingsverband Echt e.o. heeft men tot doel gesteld dat 98% van de leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs functioneel geletterd is. Hiertoe zijn op een breed vlak en op verschillende niveaus allerlei professionaliserings- en ondersteuningsactiviteiten ontwikkeld voor ieder die betrokken is bij het onderwijs.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.