Een hogere betrokkenheid met een driehoeksgesprek

lerarenredactie | 19 september 2017

Op de Christelijke Dalton basisschool De Maten worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er driehoeksgesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leraar en de ouders aan wat er volgens hem of haar goed gaat of beter kan. Het kind kan tenslotte zelf het beste vertellen wat hij denkt en voelt. Renate de Heuver en Eline van der Vegt vertellen in deze video wat driehoeksgesprekken zijn, hoe dit precies werkt en wat het effect op de betrokkenheid van de leerling is bij zijn eigen leerproces.

Basisschool De Maten werkt vanuit de principes van handelingsgericht (HGW) om de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces verhogen. Hierbij zijn gesprekken met leerlingen heel belangrijk. Onder andere omdat de leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, waar ze goed in zijn en wat anders moet. Ook zijn de oplossingen die de leerlingen zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan voor een opgelegde maatregel. (Arja Kerpel, 2014).

Doelen levend houden

Er is een duidelijke koppeling van het driehoeksgesprek naar de dagelijkse praktijk. Vanuit het gesprek worden er samen afspraken gemaakt die het kind bewaart in het portfolio. De leraar maakt een verslag van het gesprek voor het leerlingsvolgsysteem. De gemaakte afspraken komen terug in de dagelijkse lessen en de kindgesprekken zorgen ervoor dat deze afspraken levend blijven.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.