praktijk
vo
so

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In het kader van passend onderwijs is Kentalis, speciaal onderwijs cluster 2, samen met de reguliere vmbo-school Maarten van Rossem in Arnhem een intensieve samenwerking aangegaan.

  • Embedcode

Kentalis college, locatie vso de Stijgbeugel en vmbo Maarten van Rossem, beiden in Arnhem, zijn een intensieve samenwerking aangegaan om leerlingen de kans te bieden zich beter te ontwikkelen en hen daarmee zoveel mogelijk voor te bereiden op de reguliere setting na het speciaal onderwijstraject. Het is een mooie tussenvorm/-stap.

De aanleiding daarvoor is onder andere onderzoek bij oud-leerlingen die aangaven dat de overstap naar vervolgonderwijs (mbo) of werk vaak te groot was en ze niet voldoende voorbereid waren op de vaardigheden en houding die daar gevraagd werden.

Op basis van individuele behoeften proberen beide scholen samen een weg uit te stippelen naar een optimale aansluiting voor iedere leerling.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.