Lessenserie Atoommodel verbindt scheikunde en klassieke talen
praktijk
vo

Lessenserie Atoommodel verbindt scheikunde en klassieke talen

Leerlingen leren over het hedendaagse atoommodel bij scheikunde als een voldongen feit. Maar de ontwikkeling van het atoommodel is een lang proces geweest dat begon met het atomisme bij de oude Grieken en Romeinen. In vier lessen maken leerlingen kennis met de geschiedenis van het atoommodel en zo worden de klassieke talen met scheikunde verbonden tot een vakoverstijgende lessenserie.

Thomas van Vroonhoven en Marjolein Wal, leraren van het Gymnasium Felisenum, hebben de lessenserie over het atoommodel gemaakt. In deze lessenserie verbinden zij de vakken scheikunde en klassieke talen. Want het ontstaan van het atoommodel begon bij de oude Grieken en Romeinen. 

Opbouw van de lessenserie

De vakoverstijgende lessenserie bestaat uit vier lessen voor de derde klas gymnasium; één voor Grieks, één voor Latijn en twee voor scheikunde. De scheikundelessen zijn ook los te gebruiken voor de derde of vierde klas havo en vwo.

  • In de les Grieks vertalen leerlingen fragmenten van Empedokles uit de 5e eeuw voor Christus. Empedokles vertelt over fundamentele elementen. Alle dingen in onze wereld zijn combinaties van deze elementen. Twee krachten, Liefde en Haat, brengen de elementen bij elkaar of laten ze uit elkaar vallen.
  • In de les Latijn vertalen leerlingen teksten van Lucretius, een Romein uit de eerste eeuw voor Christus. Lucretius bouwt voort op de ideeën van Empedokles, maar gebruikt het begrip leegte om de hardheid en zachtheid van dingen te verklaren.
  • De eerste scheikundeles gaat over het omzetten van ideeën in een model. En over hoe modellen veranderen naar aanleiding van nieuwe kennis. Leerlingen maken met de ideeën van Empedokles een model in Lego of klei. Vervolgens passen ze hun model aan met de denkbeelden van Lucretius. Leerlingen gebruiken de vertalingen van de teksten die ze bij de lessen Grieks en Latijn hebben gemaakt. Als leerlingen deze lessen niet gevolgd hebben kunnen ze de standaardvertalingen gebruiken.
  • De tweede les scheikunde behandelt de geschiedenis van het hedendaagse atoommodel. Leerlingen krijgen uitspraken van personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het atoommodel. Leerlingen zetten de citaten in een logische volgorde. Zo maken ze kennis met cultuurhistorische aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.

Aansluiting bij examenprogramma’s

De lessenserie sluit aan bij de exameneisen voor scheikunde en klassieke talen.

  • In de eerste scheikundeles maken leerlingen een kwalitatief model dat ze aanpassen op basis van nieuwe informatie. Zo maken leerlingen kennis met de modelleercyclus, een onderdeel in het examenprogramma scheikunde.
  • De tweede les scheikunde gaat over de geschiedenis van het atoommodel. Leerlingen krijgen een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van chemische kennis, een thema dat ook deel uitmaakt van het examenprogramma scheikunde.  
  • Doelstelling van het examenprogramma klassieke talen is dat leerlingen inzicht krijgen in de relatie tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur. Deze lessenserie geeft een duidelijke illustratie van hoe het moderne atoommodel een geavanceerde variant is van ideeën uit de klassieke oudheid.

Meer weten?

  • De serie Door de leraar op Leraar24 besteedt aandacht aan thema’s of tools die door leraren zijn ontwikkeld. De serie geeft ruimte aan leraren of bijna-leraren die zelf of samen met anderen iets hebben gemaakt en dat willen delen met hun collega’s.
  • Bekijk de lessen in de bijlagen onderaan dit artikel

Bijlagen

Les Latijn
Leerlingmateriaal voor de les Latijn


Les Grieks
Leerlingmateriaal voor de les Grieks


Eerste les scheikunde: teksten voor modelleren
Standaardvertalingen van de teksten die leerlingen bij de lessen Grieks en Latijn vertaald hebben


Tweede les scheikunde: geschiedenis van het atoommodel
Leerlingmateriaal voor de tweede les scheikunde over de geschiedenis van het atoommodel


Toelichting bij de lessenserie voor de docent
Docentenhandleiding bij de lessenserie met achtergronden, lesplannen en aanvullend materiaal

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.