onderzoek
vo

De TalentenAcademie voor bijscholing en kennisdeling

De TalentenAcademie is de scholingstak van acht middelbare scholen in Limburg verenigd in de stichting SVO|PL. De TalentenAcademie koopt selectief bijscholing in. Maar richt zich met name op het delen van de aanwezige kennis en expertise binnen de stichting. TalentenAcademie SVO|PL kent ook een leerlingentak.

  • Embedcode

Het scholingsaanbod kent een aantal pijlers:

1.   De scholing die te maken heeft met een het gedurfde loopbaanbeleid van SVO|PL. De stichting investeert fors in vijf loopbaanfases van hun medewerkers. Vorig schooljaar werden ruim 20 eerstejaars startende docenten elke maandag vrijgeroosterd om een compleet inductieprogramma te doorlopen (http://startendedocenten.blogspot.nl). Dat betekent een investering van 200 uur op jaarbasis voor elke startende docent.

Voor de tweedejaars is dat 100 uur op jaarbasis. Zij komen op maandagmiddag bij elkaar voor vervolgcursussen. Dit jaar komt daar de scholing bij voor docenten die tussen de 5 en 10 jaar in het onderwijs zitten. Voor hen is het centrale thema ‘Ondernemend docentschap’. Zij kunnen de scholing volgen tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, zelfstandig online of in een zomerschool-setting.

2.   Het overige aanbod is vooral vraaggestuurd en wordt opgehaald bij o.a. de teamleiders op de diverse scholen, die zich daarbij laten leiden door wat zij tijdens functioneringsgesprekken hebben gehoord.

3.   Voor leerlingen is er de Junior Bildung Academie. Dit schooljaar wordt die uitgebreid met aparte afdelingen voor vmbo-leerlingen en havo-vwo-leerlingen uit de bètarichting. Ook presenteert de TA elk jaar een eindexamensite met een landelijke uitstraling. Samen met een andere onderwijsstichting (LVO) organiseert de TA talentendagen op het gebied van gaming, dans, muziek en eigentijdse kunstuitingen.

Onderwerpen

Scholing


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.