Contact zoeken met leerlingen die uit beeld raakten door corona
beleid
po vo

Contact zoeken met leerlingen die uit beeld raakten door corona

Leerplichtambtenaren slaan een brug tussen scholen, kind en ouders, als het contact niet via de normale weg verloopt. Die rol kwam tijdens de coronacrisis ineens volop in de belangstelling te staan. Vrijwel alle scholen hadden te maken met leerlingen die van de radar verdwenen toen de scholen sloten. Toch kwam er ook iets positiefs uit voort. Minder gunstige thuissituaties kwamen er sneller door aan het licht.

De Rotterdamse leerplichtambtenaren Ibrahim El Koubai en Suzanne Kroon deden net als veel van hun collega’s extra deurbezoeken tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020. In dit artikel gaan we in op hun ervaringen en wat we ervan kunnen leren als het gaat om het tijdig signaleren van mogelijke probleemsituaties.

Negatief beeld

Veel mensen hebben nog altijd een negatief beeld van het werk van een leerplichtambtenaar. Van iemand die boetes oplegt, als kinderen te vroeg op vakantie gaan. Maar de laatste tijd wordt het beeld gelukkig positiever. Tijdens corona was het werk ook veel meer preventief dan handhavend. Suzanne Kroon omschrijft zichzelf dan ook als leerrechtambtenaar en niet als leerplichtambtenaar. Samen met een stuk of tien collega’s legde ze deurbezoeken af aan Rotterdamse kinderen waar scholen geen contact mee konden krijgen. Suzanne: ‘We ontvingen een lijst met adressen, gegevens van de kinderen en achtergrondinformatie. Vervolgens gingen we langs, belden aan en legitimeerden onszelf.’

Onbereikbaar vanwege praktische belemmeringen

In de media las je soms zorgwekkende verhalen over kinderen die mee waren genomen naar het thuisland van hun ouders. Volgens Ibrahim El Koubai – een collega van Suzanne – viel dat in de praktijk vaak mee. ‘Meestal zijn het gewoon praktische belemmeringen waardoor een gezin onbereikbaar is. Bijvoorbeeld een telefoonnummer dat niet klopt of een kapotte deurbel.’ Suzanne geeft aan dat ze soms letterlijk op de deur stonden te bonken. In die gevallen kon het contact met school altijd snel hersteld worden. Iets wat ouders zelf ook fijn vonden. ‘Tot nu toe zijn ouders blij met ons.’

Meer zien door corona

Maar soms was er toch meer aan de hand. Ibrahim: ‘Laatst nog bijvoorbeeld. De school had onderbuikgevoelens over een bepaalde thuissituatie. Toen er niemand opendeed, hebben we de buurman gesproken. Die bevestigde de onderbuikgevoelens. Drugsgerelateerd. Dan maken we een melding bij Veilig Thuis en behandelen zij het verder.’ Juist door de coronacrisis zijn dit soort gevallen sneller aan het licht gekomen dan anders het geval was. Dat kwam doordat ze op adressen kwamen, waar ze eerst niet kwamen. Werd er iets gesignaleerd dat school moest weten? Dan gaven ze dat meteen door. Zonder corona zou dat niet zo gebeurd zijn. 

Niet het juiste materiaal

Veel kinderen bleken thuis niet over het goede materiaal te beschikken en konden daardoor geen contact maken met school. Suzanne noemt een voorbeeld: ‘Ik kreeg bericht van een basisschool over een meisje dat al vier weken geen huiswerk had gemaakt. We zijn daar langs geweest. Wat bleek: haar laptop werkte niet goed en er zat geen camera op. Daarom kon ze haar opdrachten niet inleveren. Daar is toen een nieuwe laptop voor geregeld.’ Soms waren ze er dan nog niet. Want zelfs met de juiste spullen bleef het stil vanuit sommige leerlingen. Als er binnen 48 uur nog geen contact was, kwamen ze weer. Daarnaast bleken sommige ouders heel afwachtend. Ze dachten dat scholen helemaal dicht waren en dat het dus ook niet mogelijk was contact op te nemen.

Tips voor het verbeteren van contact 

Als leraar kun je zelf ook dingen doen om het contact tussen jou en kinderen die uit zicht zijn verdwenen te verbeteren. Suzanne en Ibrahim geven drie tips.

Liever geen geheim nummer

Vermijd het bellen met een afgeschermd nummer. ‘Leerkrachten bellen vaak privé. Dat is begrijpelijk, want ze gebruiken hun eigen telefoon en willen niet hun privénummer geven. Maar sommige ouders nemen uit principe geen afgeschermde nummers op.’ Een reden hiervoor kan zijn dat gezinnen te maken hebben met schuldeisers. Die bellen ook vaak afgeschermd. Een tip van Ibrahim is dan ook: bel met een zichtbaar, en liefst een vast nummer, bijvoorbeeld van de school. Dat geeft vertrouwen.

Hou als leraren onderling contact

Verder is het belangrijk dat leraren onderling goed afstemmen, zegt Suzanne. Soms is er wel contact met het ene kind in een gezin, maar niet met het andere: een zusje of broertje. ‘Ouders zijn dan verrast als we opeens langskomen. Gisteren was ik nog bij een gezin langs, waarvan het oudste meisje wel contact had met school. Maar van haar jongste broertje was al weken niks gehoord. Bleek dat hij wel gewoon netjes zijn huiswerk maakte, maar dat zijn moeder niet wist dat ze het moest doorsturen. Regelmatig contact tussen leraren onderling zou in zo’n situatie kunnen helpen.’

Uit je zorgen

Het tweetal begrijpt dat leraren zich soms zorgen maken over hun leerlingen. Ibrahim: ‘Laat het de gemeente en leerplichtambtenaren vooral weten als je zorgen hebt. Blijf vooral melden, zodat wij als leerplichtambtenaren langs kunnen gaan.’ Suzanne en Ibrahim geven ook aan dat het contact in veel gevallen snel hersteld is. ‘Daar zijn wij ook voor. Zodat het kind weer mee kan in het onderwijs en zo een achterstand voorkomen wordt. Want daar doen we het voor.’

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.