Leraar24 logo
Protocollen corona: zo zit het
beleid
po
vo

Protocollen corona: zo zit het

Wat betekent corona voor de richtlijnen en protocollen op school? In dit artikel hebben we alle informatie op een rij gezet. Van de protocollen voor het openen van de scholen tot de richtlijnen over het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen.

Protocollen en richtlijnen openen onderwijs

De meest recente versies van de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs staan op lesopafstand.nl:

Daarnaast heeft het ministerie van OCW een servicedocument voor schoolbesturen in het funderend onderwijs gepubliceerd. In dit document worden de regels en afspraken met betrekking tot het uitvoeren van de coronamaatregelen samengevat. Ook onderwerpen als de eindtoets en onderwijstijd komen aan bod.

Protocol bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs kan worden gegeven zonder 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. Het protocol bewegingsonderwijs geldt voor basis- en speciaal onderwijs.

Beslisbomen toelaten neusverkouden leerlingen

In de beslisbomen van de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK vind je richtlijnen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Ventilatie

De VO-raad heeft met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en ventilatie, verwarming en koeling op scholen. De handreiking helpt scholen te controleren of het ventilatiesysteem aan de richtlijnen voldoet van het RIVM en het Bouwbesluit.

Meer weten?

Onderwerpen

Zorgbeleid

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Stel je vraag aan Leraar24

Leraar24 helpt je graag. Laat ons weten als je een vraag hebt over onderwijs in de praktijk en onderzoek.

Leraar24 is een samenwerking tussen