Leraar24 logo
Stimuleer schoolontwikkeling met de subsidieregeling ‘Schoolkracht’
beleid
po
vo
mbo
so

Stimuleer schoolontwikkeling met de subsidieregeling ‘Schoolkracht’

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd. Maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen, zeker in deze tijden van coronamaatregelen. Met de subsidieregeling Schoolkracht is per school maximaal € 30.000 beschikbaar om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Aanvragen kan tot 15 januari 2021.

Een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van het Ministerie van Onderwijs. Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  • kansen(on)gelijkheid
  • digitalisering

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. Op dus-i.nl vind je meer informatie over de aanvraag en benodigde documenten. Bij teveel inschrijvers wordt er geloot. Begin maart heb je dan als school zekerheid of je gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Onderwerpen

Innovatie

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen