Samen de kwaliteit van online praktijkonderwijs op peil houden
beleid
mbo

Samen de kwaliteit van online praktijkonderwijs op peil houden

Mbo-scholen staan opnieuw in de overleefmodus. ‘De kracht van het mbo is het praktijkonderwijs. Dat valt nu bijna helemaal weg’, stelt Gézina Trouw, docent aan het Zadkine Spijkenisse. Wat overblijft is online onderwijs. ‘Maar zet niet op stel en sprong weer online lessen in de steigers. Maak even pas op de plaats en onderzoek eerst hoe je de kwaliteit van je onderwijs waarborgt.’

Niemand weet wat de langetermijneffecten zijn van online onderwijs in het mbo. ‘Maar dat we inboeten op de kwaliteit is wel zeker’, weet Gézina Trouw, naast docent verpleegkunde ook ambassadeur van beroepsvereniging BVMBO. ‘Dat zorgt voor ongerustheid en stress bij studenten en hoge werkdruk bij leraren.’ Dat blijkt ook uit de coronamonitor die werd gemaakt door het ministerie van OCW in samenwerking met MVMBO en andere onderwijsorganisaties.

Pas op de plaats

De uitkomsten van de coronamonitor zijn door OCW gebruikt voor het servicedocument 5.0 voor het mbo. Samen met de Richtlijnen mbo kunnen scholen daarmee aan de slag om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Gézina: ‘OCW schrijft dat scholen een time-out kunnen instellen in deze coronatijd. Even pas op de plaats, om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk op peil te houden. Maak daar gebruik van.’ Ook raadt Gézina alle leraren aan zich te verdiepen in het servicedocument. ‘Het biedt houvast in een lastige tijd. Als leraar heb je meer mogelijkheden dan je misschien denkt. Neem die time-out; lang niet iedereen kent die optie. Ga daarover in gesprek met de schoolleiding. Vind je geen gehoor bij je schoolbestuur? Beroep je dan op het professioneel statuut en realiseer je dat je naast rechten ook plichten hebt.’

Met poten in de klei

De vraag is wie die kar op school gaat trekken: schooldirecties of de leraren. Gézina: ‘Ik vind dat vooral onze taak. Wij staan met onze poten in de klei en weten wat wel en niet werkt. Daarom ben ik namens de BVMBO ook nauw betrokken bij de coronamonitor. Ik heb ook andere docenten geworven om input te geven aan de OCW Community. Helaas hoor ik dat op veel scholen de bestuurders en stafdiensten met allerlei regels bepalen wat wel en niet kan. De kennis van docenten wordt hier te weinig in meegenomen. Dat gebeurt ook bij mij op school. Van OCW krijgen we de ruimte, maar opgelegde regels op schoolniveau maken de speelruimte juist kleiner.’

Kwantiteit of kwaliteit

Gézina geeft een voorbeeld. ‘In het servicedocument staat dat we bij online lesgeven niet naar de uren moeten kijken, maar naar de kwaliteit van het onderwijs. Maar het bestuur vindt dit een lastige stap en worstelt met de uitvoering. Voor ons wordt het zo onmogelijk om de uren los te laten. Wat gaat nu voor: kwantiteit of kwaliteit?’ Ze pleit dan ook voor meer vertrouwen van schooldirecties in onderwijsteams en teachers in the lead bij het inrichten van het onderwijs in coronatijd.

Kennis delen

De ambassadeur van BVMBO spoort leraren aan lid te worden van een beroepsvereniging. ‘Daar zit veel kennis. Voor veel docenten is de coronatijd een onzekere periode. ‘Doe ik het wel goed? Kan ik de onderwijskwaliteit wel waarborgen?’ Hele legitieme vragen. Bij de beroepsvereniging zul je zien dat iedereen ermee worstelt. Maar juist door ervaringen te delen, help je elkaar deze lastige periode door.’

Lange nasleep

Het jaar 2020 gaat een lange nasleep hebben in het onderwijs, daar is Gézina van overtuigd. ‘We krijgen daar als leraren nog lang mee te maken. Als alles straks weer ‘normaal’ is, ga je leerachterstanden zien bij de coronageneratie. Misschien is een leervoucher voor bijscholing op een later moment in de loopbaan een oplossing voor de huidige studenten. Studenten die in 2020-2021 studeren verdienen immers dezelfde kans als anderen.’

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.