praktijk
po
vo
mbo
so

12 artikelen over omgaan met traumatische ervaringen

Leerlingen kunnen last krijgen van een trauma als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare zijn, maar ook pesten, een echtscheiding of mishandeling. Het is belangrijk dat leerlingen deze heftige gebeurtenissen een plek kunnen geven. In dit overzicht vind je voorbeelden van traumatische ervaringen en hoe je hier als leraar mee om kunt gaan.

Rouwverwerking

Als een leerling een ouder, broer of zus verliest vanwege een overlijden of vanwege een echtscheiding, is dat een enorm ingrijpende gebeurtenis. Bekijk de voorlichtingsfilm over omgaan met leerlingen die in een rouwproces zitten.

Echtscheiding

Een echtscheiding heeft een groot effect op kinderen. Lees hoe je hier als leraar mee omgaat in het artikel Hoe begeleid je leerlingen met gescheiden ouders?.

Kindermishandeling

Van kindermishandeling is er sprake wanneer een kind lichamelijk, geestelijk of seksueel wordt mishandeld. De verschillende vormen van kindermishandeling komen vaak in combinatie voor. Het gaat niet alleen om actieve mishandeling maar ook om verwaarlozing. Ook huiselijk geweld en vechtscheidingen vallen onder kindermishandeling. Lees de onderstaande artikelen over het herkennen en omgaan met kindermishandeling. 

Pesten

Pesten in de klas en op school is een veel voorkomend en complex probleem. Lees de volgende artikelen voor tips en informatie over de aanpak en preventie van pesten. 

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.