12 tips voor omgaan met traumatische ervaringen

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 november 2017

Leerlingen kunnen last hebben van een trauma als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare zijn, maar ook pesten, een echtscheiding of mishandeling. In dit overzicht vind je voorbeelden hoe leraren hier in de praktijk mee omgaan.
Een leerling met een trauma zit verdrietig op een schoolplein zit.

Rouwverwerking

Echtscheiding

 • Handvatten voor het omgaan met leerlingen van wie de ouders gaan scheiden.

Misbruik en mishandeling

 • Video over preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, bijvoorbeeld seksueel misbruik, intimidatie, kindermishandeling en pesten.
 • Artikel over vormen van kindermishandeling en signalen waar je op kunt letten.
 • Video over herkennen en omgaan met kindermishandeling in het vo.
 • Video over herkennen en omgaan met kindermishandeling in het po.
 • Informatie van de overheid over hoe de meldcode werkt inclusief een video over de hernieuwde meldcode per 1 januari 2019.

Pesten

 • Handreiking bij digitaal pesten.
 • Artikel over het herkennen en aanpakken van pesten.
 • Anti-pestprogramma waarbij pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien.
 • Video over het aanpakken van pesten onder meisjes met de methode Meidenvenijn is niet fijn.
 • Artikel over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van schoolveiligheid met een voorbeeld van een school die leerlingen inzet om de schoolveiligheid te verbeteren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.