Beoordelen met de techniekmarkt

lerarenredactie | 14 september 2013

In deze video is de afsluiting te zien van een project van de BOL-4-opleiding Elektrotechniek, door middel van een Techniekmarkt. Bij deze Techniekmarkt presenteren studenten hun producten aan vmbo-leerlingen, ouders en het bedrijfsleven.
Deze manier van beoordelen biedt extra input om de algemene competenties van studenten zichtbaar te maken. Verder zien we dat de deelnemers tot veel in staat zijn, ook op het gebied van het verkopen van hun eigen producten.
Het organiseren van een Techniekmarkt is doeltreffend alternatief voor eindpresentaties, maar kan ook dienen voor PR-doeleinden en als oudervoorlichting. Vanuit didactisch oogpunt wordt een project waaraan een bepaalde periode is samengewerkt, feestelijk afgesloten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.