praktijk
po

Werken met vakspecialisten binnen TOM-onderwijs

OBS De Klimop uit Ter ApelKanaal werkt met de gedachtegang van Team Onderwijs op Maat. Een van de pijlers van TOM onderwijs is dat er in onderwijsteams wordt gewerkt waarbij verschillende professionals samen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen.

  • Embedcode

Op De Klimop krijgen leerlingen op hun eigen niveau instructie door een vakspecialist. Als leraar heb je niet meer één groep onder je hoede, maar je specialiseert je in één vakgebied. Je hebt dus telkens een andere groep voor je. Er zijn vakspecialisten voor alle kernvakken: rekenen, lezen en taal.

Instructie op maat door vakspecialisten

Het lesrooster bestaat uit een half uren model waarbinnen leerlingen een half uur instructie krijgen en daarna een half uur lesstof verwerken op het leerplein. De leraren geven instructie via het interactieve directe instructie model (IGDI). De groep wordt in drie niveaus verdeeld:

  • plusniveau
  • basisniveau
  • instructieniveau

De leerlingen werken met een weektaak waarop ze zien wanneer ze instructie krijgen, waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Met deze manier van werken sluit OBS De Klimop aan bij de onderwijsbehoefte van elke leerling.

Meer weten?

TOM-onderwijs sluit aan bij de principes van SlimFit van InnovatieImpuls Onderwijs.

Lees ook het artikel van de Kennisrotonde over klassikaal onderwijs versus unitonderwijs. In dit artikel wordt de vraag Zijn er verschillen in leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs? beantwoord.

Onderwerpen

Onderwijsvisie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.