Werken met vakspecialisten binnen TOM-onderwijs

lerarenredactie | 26 september 2016

OBS De Klimop uit Ter ApelKanaal werkt met de gedachtegang van Team Onderwijs op Maat. Een van de pijlers van TOM onderwijs is dat er in onderwijsteams wordt gewerkt, met verschillende professionals die samen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. 

Op De Klimop krijgen leerlingen op hun eigen niveau instructie door een vakspecialist. Als leerkracht heb je niet meer 1 groep onder je hoede, maar je specialiseert je in 1 vakgebied, en je hebt dus telkens een andere groep voor je. Er zijn vakspecialisten voor alle kernvakken: rekenen, lezen en taal. Het lesrooster bestaat uit een half uren model waarbinnen leerlingen een half uur instructie krijgen en daarna een half uur lesstof verwerken op het leerplein. Leerkrachten geven instructie via het “interactieve directe instructie model” (IGDI). De groep wordt in drie niveaus verdeeld: plus-basis- en zorggroep. De kinderen werken met een weektaak waarop ze zien wanneer ze instructie krijgen, waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Met deze manier van werken sluit OBS De Klimop aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.