Geschiedenis van de gebarentaal

lerarenredactie | 25 september 2013

De geschiedenis van het dovenonderwijs kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is.
Momenteel is er in Nederland sprake van tweetalig onderwijs. Leerlingen krijgen les in het gesproken Nederlands, bijvoorbeeld door spraakafzien, en in de Nederlandse gebarentaal.

Ontplooiing door communicatie

Corrie Tijsseling en Marjoke Rietveld-van Wingerden schreven het boek Ontplooiing door communicatie – Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. In deze video gaan ze in op de strijd tussen beide methodes en hoe ze zich binnen het onderwijs hebben ontwikkeld.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.