EGO: de ervaringsgerichte dialoog

lerarenredactie | 28 september 2013

ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door.
OBS Uilenspiegel in Boekel is een openbare basisschool die werkt met de ervaringsgerichte dialoog.

Janneke Mezenberg is leraar van groep 5-6. In deze video volgen we haar op drie momenten van de dag:

  • kring
  • contractwerk
  • vrije initiatief

Tijdens het vrije initiatief bepalen de kinderen zelf een activiteit (koken, proefjes doen, kapla spelen, spelletjes met elkaar, tekenen, voetballen, etc.) Ook nu zijn er volop mogelijkheden waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringsgerichte dialoog.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.