Gepersonaliseerd leren, waarom is dat zo belangrijk voor ons onderwijs

lerarenredactie | 14 december 2017

Het kindcentrum Goejanverwelle in Gouda is in het schooljaar 2016-2017 gestart met gepersonaliseerd leren. Ouders en leraren hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het stimuleren van dit proces.

Bij gepersonaliseerd leren werkt een leerling, in overleg met de leraar, aan eigen, individuele doelen.  Op de Goejanverwelleschool geven ze gepersonaliseerd rekenonderwijs. Hierbij kiezen de leerlingen zelf in welke volgorde zij hun rekenwerk maken, in welk tempo en op welke werkplek. De leerlingen bepalen ook steeds vaker zelf hoeveel instructie ze nodig hebben.

Op de weekplanning plannen leerlingen aan welke opdracht(en) ze gaan werken, wanner deze af moeten zijn en wanneer ze deze gaan maken. De leraren voeren vervolgens kindgesprekken met de leerlingen over hoe het werk gegaan is en wat er een volgende keer anders of beter kan.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Bij gepersonaliseerd leren pas je het leerproces aan elke individuele leerling aan. Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen, data sets en analytische software maken gepersonaliseerd leren mogelijk voor grote groepen leerlingen. Over de exacte definitie van en de relatie tussen gepersonaliseerd leren en concepten als gedifferentieerde instructie en adaptief leren is nog geen overeenstemming.
Lees daarover verder in het artikel ‘De verschillen tussen differentiëren, personaliseren en adaptief leren’.

Wat weten we?

Onderdelen van gepersonaliseerd leren hebben een positief effect op de leeropbrengsten van leerlingen. Deze positieve effecten zijn er vooral op zelfregulerend leren en gebruik van ict. Gepersonaliseerd leren vraagt van leerlingen goede metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als plannen, reflecteren en relaties leggen, maar ook zelfstandig werken. De vaardigheden bevorderen de motivatie van leerlingen en maken dat ze zich competenter voelen. Bovendien gaan door deze vaardigheden de leerresultaten omhoog.

De invoering van gepersonaliseerd leren kan het beste geleidelijk plaatsvinden. De leraar heeft eerst nog een sturende rol, maar bouwt deze af tot de leerlingen helemaal zelfstandig werken.

Waarom is het zo belangrijk?

Gepersonaliseerd leren, ondersteund door de inzet van technologie, maakt op maat gemaakt onderwijs mogelijk voor een groot aantal leerlingen. De leerresultaten van elke leerling worden structureel bijgehouden en voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Daarnaast bieden systemen voor gepersonaliseerd leren instructies en opdrachten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerling.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.