praktijk
vo

Professionele leergemeenschap over differentiatie

Tussen 2014 en 2017 heeft de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de VO-raad de pilot ‘de school als professionele leergemeenschap’ begeleid met als doel scholen de kans te bieden te werken aan een lerende cultuur van leraren. Waarbij deze lerende cultuur ten goede komt aan de ontwikkeling van de leerlingen.

  • Embedcode

Wat is een professionele leergemeenschap?

Een professionele leergemeenschap (PLG) is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling, gekoppeld aan de visie van de school.

Van Veen et al. (2010) omschrijven in hun reviewstudie Professionele ontwikkeling van leraren¹ naar de professionele ontwikkeling van leraren een professionele leergemeenschap als een organisatie waarin wordt samengewerkt, gericht op de professionele ontwikkeling van leraren en van de school.

Wat is het doel van het PLG-project?

De kwaliteit van onderwijsopbrengsten hangt nauw samen met de kwaliteit van de school als professionele organisatie waarin professionals – schoolleiders en leraren – met elkaar samenwerken. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat scholen werken aan blijvende en permanente kwaliteitsontwikkeling. Duurzaamheid van kwaliteit heeft als pendant de permanente professionalisering van leraren, in de school, op de werkplek en dat alles naar beste vermogen. Wil de school uitgroeien tot een professionele leergemeenschap met een professionele cultuur waarin leraren de ruimte krijgen en nemen om hun talenten, en daarmee ook de talenten van de leerlingen, verder te ontplooien, dan is daarvoor gerichte professionalisering voor alle functies en rollen in de school nodig.

Good Practice Valuascollege: differentiatie

Het Valuascollege in Venlo is sinds 2014 betrokken bij het project PLG. Brigitte Doornhein, teamleider onderbouw vmbo en projectleider bij PLG, herinnert zich goed de oorsprong van het project: “Het Valuascollege biedt leerlingen met een talent op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en sport een Talent Ontwikkeling Programma (TOPklas), naast het reguliere onderwijsprogramma. Vanwege de heterogene samenstelling van deze TOPklassen (van bbl-leerlingen tot en met gymnasium) lag er een behoefte van docenten om zich te ontwikkelen op het gebied van differentiatie in de vaklessen.

Waar het project PLG in eerste instantie vorm heeft gekregen bij de docenten van de TOPklassen is er al snel gezocht naar manieren om de rest van de school aan te laten sluiten. Ons belangrijkste uitgangspunt is altijd ‘het leren van onze leerlingen’ geweest. Wij hebben bij het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap altijd gewerkt vanuit de gedachte dat wij onszelf ontwikkelen ten behoeve van het leren van onze leerlingen. Onze hoofdvraag binnen het project en binnen alles wat wij ondernemen om te professionaliseren is dan ook: ‘Waarom doen we de dingen zoals we die doen en wat is het effect ervan op het leren van onze leerlingen’?”

Onderwerpen

Onderwijsvisie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.