Professioneel statuut op het Koning Willem I College
praktijk
mbo

Professioneel statuut op het Koning Willem I College

Op het Koning Willem I in Den Bosch hebben leraren in de Academie voor Media, Art & Performance zeggenschap via taakteams. Deze taakteams zijn zelfsturend. De directeur zorgt ervoor dat de taakteams in hun kracht staan en blijven staan. Op deze wijze geeft het Koning Willem I College vorm aan het professioneel statuut.

  • Embedcode

In het professioneel statuut staat hoe de zeggenschap van leraren geregeld is. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. In deze video zie je hoe de academie voor Media, Art & Performance van het Koning Willem I College in Den Bosch het professioneel statuut vormgeeft en ermee werkt. Zij doen dit via zelfsturende taakteams. Er is een taakteam voor stage, examinering, PR & sfeer, onderwijs en ondersteuning.

De rol van de leraar, de directeur en het College van Bestuur komt aan bod. De leraar is de professional die actief betrokken wordt bij onderwijskundige ontwikkelingen en heeft voldoende professionele ruimte om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

In dialoog

Ieder schoolbestuur stelt een professioneel statuut op in overleg met haar leraren. Dit staat in de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister die van kracht is sinds 1 augustus 2017. Een professioneel statuut beschrijft hoe de zeggenschap van leraren op school is geregeld. Bij het vastleggen van deze zeggenschap is het belangrijk dat de afspraken op schoolniveau gemaakt worden en dat binnen school de dialoog hierover blijft plaatsvinden.

Meer over het professioneel statuut

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.