praktijk
po
vo
mbo
so

Ontmoet, inspireer en creëer met het spel Bomen over onderwijs

Bomen over onderwijs is een interactief, online spel dat in het teken staat van ontmoeten, inspireren en creëren. In kleine groepen gaan leraren aan de hand van verschillende online vragen, stellingen en opdrachten met elkaar in gesprek. Door met elkaar te bomen over goed onderwijs, inspireren leraren elkaar en bouwen zij aan een gemeenschappelijke onderwijsvisie.

 • Embedcode

Tijdens de masteropleiding Professioneel meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden enkele studenten het spel Bomen over onderwijs. Zij willen daarmee de discussie over goed onderwijs op gang brengen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van scholen. Uitgangspunt van het spel is dat de professionalisering van teams voorwaarde is van de kwaliteit in scholen. Het delen van kennis en ervaringen is daarbij het sleutelwoord.

Bomen over onderwijs: drie pijlers

Bij dit spel staan drie ontwerpprincipes centraal: ontmoeten, inspireren en creëren.

 • Ontmoeten
  Bomen over onderwijs brengt onderwijsprofessionals op een laagdrempelige manier bij elkaar.
 • Inspireren
  Het spel stimuleert het opdoen en uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen.
 • Creëren
  Het geeft inzichten en handvatten voor het samen creëren van goed onderwijs.

Hoe kun je het spel inzetten binnen je school?

Het spel is bruikbaar tijdens alle momenten die geschikt zijn voor samen leren en creëren. Bijvoorbeeld tijdens:

 • Teamvergaderingen of studiedagen
 • Klankbordgroepen met ouders of leerlingen
 • Netwerkbijeenkomsten waarbij verschillende onderwijssectoren elkaar ontmoeten

Niet zomaar een spel

Volgens de makers van het spel delen teams nog te weinig hun kennis en ervaringen. Toch hebben leraren hier wel behoefte aan. Het spel Bomen over onderwijs komt tegemoet aan deze behoefte. Door in dialoog te gaan werk je aan constructieve groepsinteractie met vakgenoten en aan een gemeenschappelijke visie.

Door ervaringen te delen, hierop te reflecteren, haal je onbewuste kennis naar boven. Hierdoor kom je een stap dieper in je leerproces. Je schaaft bestaande kennis bij en creëert nieuwe kennis. De speler kan deze kennis inzetten om de eigen lespraktijk te verbeteren.

Onderwijsthema’s van Bomen over onderwijs

De vragen van het spel bestaan uit vier thema’s die een grote rol spelen in de onderwijspraktijk. Elk thema bestaat weer uit subthema’s. De spelers kiezen zelf het thema waarmee het spel start.

 • Persoonsvorming, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling en loopbaanoriëntatie (LOB)
 • Organisatie, bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen en toetsing
 • Trends, bijvoorbeeld wereldburgerschap en technologische ontwikkelingen
 • Didactiek, bijvoorbeeld metacognitie, feedback en differentiatie

Voor leraren die zich willen verdiepen in een van de thema’s biedt het spel aanvullende achtergrondinformatie.

Variatie en diepgang in het gesprek met de Taxonomie van Bloom

De makers van het spel gebruiken de Taxonomie van Bloom om meer diepgang en variatie in het gesprek te krijgen. Deze taxonomie onderscheidt zes niveaus van denken: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De variatie in denkniveaus zorgt voor een uitdagend gesprek.  

Voorbeelden van vragen uit het spel Bomen over Onderwijs volgens de Taxonomie van Bloom:

 1. Onthouden SLO heeft elf vaardigheden ontwikkeld die passen binnen de 21e eeuwse vaardigheden. Welke 21e eeuwse vaardigheden kunnen jullie opnoemen? Noem er om de beurt een op.
 2. Begrijpen Denk je dat het concept ‘een leven lang leren’ voor iedereen haalbaar is?
 3. Toepassen Maak een top vier van de 21e eeuwse vaardigheden die de meeste aandacht krijgen op uw school. Bespreek de uitkomsten met elkaar.
 4. Analyseren Zet de succesfactoren van onderwijs volgens John Hattie op volgorde van belangrijkheid.
 5. Evalueren Stelling: De school is verantwoordelijk voor het faciliteren van digitale leermiddelen voor iedere leerling. Hoe is dit bij u op school? Wissel ervaringen uit.
 6. Creëren Bespreek met elkaar welke nieuwe vakken u op uw school wilt aanbieden. Waarom?

Elk spel eindigt met de vraag: Waar ga je concreet mee aan de slag? Deze vraag stimuleert het creëren van goede ideeën voor de verbetering van het onderwijs.

Wil je meer weten over hoe je echt met je collega in gesprek gaat over onderwijs? Lees dan ook de publicatie Een kritisch reflexief gesprek.

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.