De zml-leerling met gefaseerde stage op weg naar zelfstandige arbeid
praktijk
so

De zml-leerling met gefaseerde stage op weg naar zelfstandige arbeid

Op de vso-zmlk Herman Broerenschool in Roermond besteden de leraren veel aandacht aan de begeleiding van de zml-leerling naar een vorm van arbeid. Dit kan arbeidsmatige dagbesteding zijn of betaalde of beschutte arbeid. Welke richting de zml-leerling opgaat bespreekt de school met leerling en ouders. Lees meer over de zml-leerling

  • Embedcode

De richting waaruit de zml-leerling kan kiezen: zorg en welzijn, groen en techniek en detailhandel. Op basis hiervan wordt een begeleidingstraject uitgezet dat past bij de mogelijkheden en interesses van de leerling.

Al in de onderbouw van de Herman Broerenschool maken de zml-leerlingen voor het eerst kennis met arbeidsmatige taken tijdens de interne stage. Leerlingen gaan tijdens zo’n stage op de eigen school aan de slag met taken zoals papier versnipperen, vouwen van vlaaidozen en paperclips sorteren. Tijdens deze eerste interne stage werkt de zml-leerling aan het begrijpen wat een goede arbeidshouding is en het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen.

Wanneer een zml-leerling in de middenbouw zit krijgt hij steeds meer praktijkvakken. Het betreft de vakken koken/huishoudkunde, agro en techniek. Met deze vakken doet de zml-leerling kennis en ervaring op die passen bij de uitstroomprofielen.

Training motorische vaardigheden van zml-leerling

Zowel in de onderbouw als in de middenbouw maakt de school gebruik van de zedemo-techniek om motorische vaardigheden te trainen. Het gaat dan om:

  • Motorische vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en het verrichten van arbeid, zoals fijne motorische vaardigheden. Leerlingen passen deze vaardigheden toe onder andere met snijtechnieken en het spiegelen van producten.
  • Arbeidsvaardigheden: vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, concentratie en taakgerichtheid die nodig zijn op werkplekken.
  • Goed werknemerschap: vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en een hulpvraag stellen.

Groepsstage zml-leerling op een werkplek

Als de interne stage goed verloopt gaan zml-leerlingen van de midden- en bovenbouw naar diverse groepsstages. Tijdens een groepsstage gaat een personeelslid van school met maximaal vier zml-leerlingen naar een werkplek. De focus ligt op doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid en arbeidshouding. De groepsstage is maximaal twee dagdelen per week voor de duur van een heel schooljaar.

Individuele externe stage

Na de groepsstage doet de leerling een individuele externe stage. De zml-leerling heeft tijdens de groepsstage laten zien dat hij over voldoende vaardigheden beschikt om zelfstandig een stage te lopen op een externe werkplek

Deze stage past binnen zijn uitstroomprofiel. Zml-leerlingen krijgen de mogelijkheid om voor bepaalde onderdelen van de stage losse certificaten te behalen. Dit kunnen bijvoorbeeld snijtechnieken, werken in de winkel, kassatraining en groencertificaten zijn. De externe stage begint meestal met één dag in de week en breidt zich tijdens het traject steeds meer uit.

De Herman Broerenschool kiest ervoor om vso-leerlingen vooral in de praktijk te laten leren. De context waarin gewerkt wordt is belangrijk voor het proces op weg naar arbeid.

Het is van belang dat een school op de hoogte is van de wensen van de diverse branches zodat leerlingen ook branchegericht opgeleid worden.

Het uiteindelijke doel is dat leerlingen goed voorbereid de school kunnen verlaten en een toekomst hebben waarin zij arbeid verrichten. Soms is dit een betaalde baan maar het kan ook dagbesteding zijn.

Tip voor de leraar van een zml-leerling

Haal het bedrijfsleven in de school. Laat je informeren en stem je onderwijs goed af op de wensen en verwachtingen van het bedrijfsleven.

Andere initiatieven

Op leraar24.nl vind je meer van dit soort initiatieven. Er is gefilmd op de Aventurijn en de Prins-Willem-Alexanderschool.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.