onderzoek
po

Welke invloed heeft intelligentie op de toetsscore voor begrijpend lezen?

Met methode-onafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen worden algemene vaardigheden getoetst. Denk daarbij aan wereldkennis, woordenschat en het kunnen leggen van verbanden of redeneren in nieuwe situaties. Deze vaardigheden zijn sterk verbonden aan intelligentie. Daarom is het aannemelijk dat intelligentie van invloed is op de scores op deze toetsen. Dat is minder het geval bij methodegebonden toetsen. Die zijn vooral geschikt om vast te stellen of leerlingen specifieke doelen hebben behaald. We moeten echter voorzichtig zijn met stellige conclusies. Er is onvoldoende empirisch onderzoek gedaan om een eenduidig antwoord te geven op de vraag.

Meer weten?

  • Lees het hele antwoord op de vraag ‘Wat is de relatie tussen intelligentie en prestaties op methode-onafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen in groep 5-8?’ bij de Kennisrotonde.
  • Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.
  • Zie verder het artikel Als de bliksem begrijpend lezen in Didactief.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.