onderzoek
po
vo
mbo
so

Herkend talent helpen ontwikkelen

Als talent herkend is, zijn er verschillende mogelijkheden om talentvolle leerlingen te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. De organisatie van het voortgezet onderwijs verschaft echter niet altijd de ruimte om maatwerk voor leerlingen te bieden, en het onderwijsaanbod flexibel en creatief in te vullen.

Wat weten we?

Talentontwikkeling vraagt om een voldoende open leeromgeving zodat leerlingen creatief kunnen zijn. Een activerende didactiek met veel variatie is daarbij (onder andere) belangrijk. Aansprekende leerstof ook. Om leerstof toe te kunnen spitsen op de belangstelling van de leerling, moeten leraren boven de leerstof staan. Ze moeten als het ware over hun vak heen kunnen kijken. Dit is een belangrijke vaardigheid die maakt dat leraren in staat zijn om talenten tot ontwikkeling te brengen.

Het onderwijsaanbod is doorgaans afgestemd op de gemiddelde leerling binnen de stroom waarin de leerling geplaatst is. Leerlingen kunnen daar op verschillende niveaus op ingaan: iedereen krijgt de gelegenheid om te laten zien wat hij of zij kan. Gemotiveerde uitblinkers zorgen er zelf voor dat hun talenten zichtbaar worden. Incidenteel krijgen zij extra leerstof aangeboden. Leerlingen met latente talenten leerlingen krijgen aandacht binnen het geheel van de groep. De extra aandacht van de leraar gaat in eerste instantie uit naar degenen die achter dreigen te blijven. Het ontbreekt leraren niet aan de wil om uitblinkers extra uit te dagen, maar wel aan de tijd en de gelegenheid. Opdrachten die al individueel waren, zoals spreekbeurten, praktische opdrachten, worden wel aangegrepen om de leerling te helpen om iets te vinden dat bij hem of haar past. Open opdrachten bieden leerlingen bij uitstek de gelegenheid om zelf te laten zien wat zij kunnen. Talentontwikkeling is uiteindelijk iets wat leerlingen zelf doen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.