onderzoek
vo

Differentiatie: omgaan met verschillen

Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs geven vorm aan de ontwikkeling van passend onderwijs. Hoe wordt de professionaliteit van scholen vergroot en versterkt in het omgaan met verschillen tussen leerlingen?

Geïnventariseerd is hoe scholen tot op heden het passend onderwijs hebben ingevoerd in hun schoolpraktijk. Uit de 167 ondervraagde scholen voor voortgezet onderwijs zijn elf schoolportretten gemaakt over de professionaliseringsslag die schoolleiding en leraren hebben gemaakt om meer adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen.

Wat weten we?

Uit onderzoek blijkt dat het lastig is om in de onderwijspraktijk rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Zo lijkt het erop dat leraren in havo en vwo hun leerstof keurig behandelen, maar onvoldoende rekening houden met verschillen tussen leerlingen: een kwart van de havo-leraren en een zesde van de vwo-leraren slaagt er onvoldoende in leerlingen actief bij de les te betrekken.

Dat betekent voor de praktijk

Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs geven vorm aan de ontwikkeling van passend onderwijs. Het maken van een professionaliseringsslag om adequaat om te gaan met verschillen tussen leerlingen is noodzakelijk. Het differentiërend vermogen in scholen wordt in belangrijke mate bepaald door de professionaliteit van docenten in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het gaat er bijvoorbeeld om of docenten verschillen tussen leerlingen kunnen zien, die verschillen kunnen analyseren, ernaar kunnen handelen en aan de hand van de voortgang kunnen evalueren of de actie adequaat is geweest.

Handreikingen

In deze publicatie laten elf scholen in het voortgezet onderwijs aan de hand van schoolportretten zien hoe zij het professioneel handelen in omgaan met verschillen tussen leerlingen in hun schoolpraktijk hebben vormgeven. Op basis hiervan is tot een aantal uitspraken gekomen:

  • Een schoolleiding die ervoor gaat is een ‘sine qua non’ voor het vergroten dan wel versterken van de professionaliteit in het omgaan met verschillen
  • Gebruik de gesprekkencyclus en hanteer daarbij het competentieprofiel
  • Zet professionalisering in, passend binnen de visie. Zowel op teamniveau als voor individuele docenten
  • Doe organisatorische aanpassingen, stimuleer en faciliteer uitbreiding van de mogelijkheden tot leerstofverwerking en zorg voor bijbehorende voorzieningen
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Auteur(s)
Van der Grift, W.
Jaar
2010

Auteur(s)
Hiemstra, K., De Loor, O., Schoones, J., & Van Donselaar, D.
Jaar
2011


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.