onderzoek
po
vo
mbo
so

Leiderschap – Hoe?

Wat doet een ‘goede’ schoolleider? Wat maakt een schoolleider ‘effectief’? Op basis van onderzoek lijkt het korte antwoord op deze vragen te zijn dat ‘effectieve schoolleiders’ ieder hun eigen stijl hebben en op hun eigen manier ‘goed’ of ‘effectief’ kunnen zijn.

Belangrijk is vanuit welk perspectief naar antwoorden op bovenstaande vragen wordt gezocht:

  • Wordt leiderschap gezien als iets van één persoon – de leider?

dan verwijst het antwoord naar belangrijke persoonlijke eigenschappen en kenmerken van schoolleiders.

  • Wordt leiderschap vanuit een relationeel perspectief benaderd?

dan verwijst het antwoord naar de manier waarop leiders met volgers omgaan. Bekend is het onderscheid tussen transformationeel leiderschap en transactioneel leiderschap.

  • Wordt leiderschap vanuit een systeem perspectief bekeken?

dan verwijst het antwoord naar manieren waarop leiderschap gespreid kan worden over leraren (gedeeld leiderschap). Onderzoekers kijken dan bijvoorbeeld naar het lerend vermogen van een groep mensen, en de manier waarop schoolleiders daar invloed op uitoefenen. Om het lerend vermogen van de organisatie te versterken, kan de blik ook gericht worden op het versterken van de onderzoekende houding op alle niveaus in de schoolorganisatie.

Er is ook een publicatie over ‘Leiderschap – Wie‘.

Onderwerpen

Leiderschap


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.