onderzoek
vo

Samen opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken (OGW) is een effectieve wijze om bij te dragen aan leerresultaten van leerlingen. Een van de beleidsdoelstellingen is dat voor 2018 90% van alle scholen (primair en voortgezet onderwijs) opbrengstgericht gaan werken (Actieplan Basis voor Presteren, 2011). Uit het Inspectieverslag 2008-2009 blijkt dat leerlingen op scholen die opbrengstgericht werken, beter presteren. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je, niet alleen als docent maar juist ook als leerling, opbrengstgericht werken?

Wat weten we?

In de meta-analyse van Seidel en Shavelson (2007) blijkt dat zelfmonitoring en zelfregulatie van invloed zijn op de motivatie van leerlingen. Zij stellen dat leerlingen de mogelijkheid moeten krijgen om zichzelf te kunnen monitoren en te reguleren.

Vormen van zelfregulerend leren zijn volgens Kostons (2010) zijn onder andere: zelf taken kiezen, plannen en uitvoeren. Hij constateert echter in zijn onderzoek dat bij deze vormen van zelfregulerend leren de motivatie wel toeneemt maar dat de leeropbrengsten niet per definitie verbeteren. Daar is meer voor nodig.

Dat betekent voor de praktijk

Vormen van zelfregulerend leren zijn volgens Kostons (2010) onder andere: zelf taken kiezen, plannen en uit voeren. Hij constateert echter in zijn onderzoek dat bij deze vormen van zelfregulerend leren de motivatie wel toeneemt maar dat de leeropbrengsten niet per definitie verbeteren. Daar is meer voor nodig.

In de praktijk betekent dit dat er niet alleen standaarden voor opbrengstgericht werken moeten zijn voor docenten maar ook voor leerlingen.

Het APS heeft in opdracht van het ministerie van OCW een tweejarig onderzoeksproject uitgevoerd. Dit project: ‘Opbrengstgericht werken (OGW) door docenten én leerlingen’ heeft plaatsgevonden op drie VO-scholen. Hierin stond de volgende vraag centraal: ‘Welke interventies en didactische instrumenten helpen docenten en leerlingen opbrengstgericht te werken in een voor een leerling betekenisvolle context?’

Eén van de opbrengsten zijn de volgende standaarden voor opbrengstgericht werken door docenten en leerlingen:

  • De docenten stellen met de leerlingen heldere doelen op.
  • De leerlingen werken doelgericht.
  • De docenten begeleiden de leerlingen in cyclisch werken.
  • De leerlingen werken volgens bepaalde leerstrategieën.
  • De docenten begeleiden leerlingen in het monitoren van het eigen leren.
  • De leerlingen werken zelfregulerend.

Er wordt pas echt opbrengstgericht gewerkt als niet alleen de docent zich hiervoor inzet, maar ook de leerlingen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Beschrijving
Review of Educational Research,77 (4), 454- 499.
Auteur(s)
Seidel, T., & Shavelson, R. J.
Jaar
2007

Auteur(s)
Kostons, D.
Jaar
2010

Beschrijving
R&D onderzoeksrapport.
Auteur(s)
Van Hoek, G., Maréchal, J., Scheer, J., Spijkerboer, L., & Kandhai, C
Jaar
2012


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.