onderzoek
vo

Getallen vo

In het domein ‘Getallen’ wordt zowel kennis van hele getallen als kennis van bewerkingen omschreven. De bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en de onderscheiden vormen van rekenen zoals hoofdrekenen, rekenen volgens standaardprocedures en cijferen, schattend rekenen en gebruik van de rekenmachine, worden niet alleen gebruikt binnen het domein getallen, maar zijn ook relevant voor de overige domeinen zoals verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden.

Wat weten we?

Het domein Getallen krijgt al veel aandacht in het primair onderwijs en betreft daar zowel het getalbegrip als de bewerkingen met getallen. In het PPON­-onderzoek (Jansen e.a., 2005) wordt een belangrijk deel van de zo verworven kennis en vaardigheden getoetst. In alle vormen van vervolgonderwijs zal de verworven kennis moeten worden onderhouden en steeds weer geactualiseerd en geautomatiseerd. Dit lukt niet op elk onderdeel even goed (Inspectie van het onderwijs, 2009), maar internationaal gezien scoort Nederland zeker niet slecht (OECD, 2010).

Voor het vmbo gaat bij het domein getallen om het onderhouden en verbreden van de verworven begrippen en methoden uit het primair onderwijs. Het accent ligt in het vmbo op het leren gebruiken van deze kennisbasis in een brede range van situaties, die deze leerlingen in de maatschappij, de sectoren en de beroepen tegen kunnen komen. Op de havo­ en het vwo wordt sneller overgestapt naar de formalisering en de ontwikkeling van het rekenen in de algebra (Van Amerom, 2001).

Dat betekent voor de praktijk

In de brugklas van het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen hun rekenkennis van de basisschool onderhouden en uitbreiden. Handig kunnen rekenen in allerlei situaties, uitkomsten kunnen schatten en op een bij de situatie passende manier afronden, blijven belangrijk. Hele getallen komen in het dagelijks leven in veel situaties en in verschillende betekenissen voor (Den Houting, 2007). We doen regelmatig een beroep op ons begrip van en bewerkingen met hele getallen wanneer we de folders van de supermarkt bekijken, boodschappen doen, klussen, sporten, de krant lezen of TV kijken. We komen getallen tegen als het gaat om lengte, gewicht, oppervlakte, inhoud, tijd, voedsel, bladzijdenummers, temperatuur, geld, (huis)nummers, nummers op trein en bus, leeftijd, burgerservicenummer en samengestelde grootheden. Recentelijk is er meer aandacht voor doorlopende leerlijnen, zie bijvoorbeeld Dekker e.a. (2008) met een pleidooi voor een doorgaande lijn breuken.

Handreikingen

Op het gebied van rekenen en het onderhouden van vaardigheden zijn verschillende websites beschikbaar. Het kan handig zijn om alle of sommige leerlingen te verplichten gebruik te maken van deze extra oefenmogelijkheid. Bekijk bijvoorbeeld beterrekenen.nl.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde

Beschrijving
In mei/juni 2004 is het vierde peilingsonderzoek voor rekenen-wiskunde einde basisonderwijs uitgevoerd.
Auteur(s)
Jansen, J., Van der Schoot, F. and Hemker, B.
Jaar
2005

Beschrijving
In 2009 is onderzoek uitgevoerd naar lezen, rekenen en sciene in 65 landen. In dit uitvoerige rapport wordt hier verslag van gedaan. Nederland scoort goed binnen dit onderzoek.
Auteur(s)
OECD
Jaar
2010

Beschrijving
of early algebra; developmental research on the transition from arithmetic to algebra {3119}. Proefschrift over de overgang van rekenen naar algebra (het gebied van de 'aanvankelijke algebra')
Auteur(s)
Van Amerom, B.
Jaar
2001


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.