onderzoek
po
vo
mbo
so

Informeel leren

Informeel leren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Met informeel leren wordt bedoeld dat men leert zonder het vooropgezette doel om te leren. Er wordt geen werkvorm gevolgd, er is geen sprake van een officieel assessment of certificering. Leraren leren veel, naar schatting tot wel 80 procent, langs informele weg.

Wat weten we?

De Onderwijsraad (2003) definieerde drie vormen van leren: formeel leren, non-formeel leren en informeel leren. Onder formeel leren verstaat de raad het leren op school. Bij non-formeel leren is sprake van leren buiten de school waarbij wel sprake is van intentioneel georganiseerd en gestructureerd leren. Informeel leren is een vorm van leren buiten de school die min of meer spontaan ontstaat.

Met informeel leren wordt bedoeld dat men leert zonder dat men de intentie heeft om te leren. Er wordt geen werkvorm gevolgd, er is geen sprake van een officieel assessment of certificering. Het belang van informeel leren wordt vaak onderschat. Deze vorm van leren verloopt vaak via werkplekleren.

Onze maatschappij verandert in een kennissamenleving. Deze ontwikkeling brengt de wenselijkheid van andere vormen van kennis, leren en onderwijs met zich mee. Naast de traditionele schoolse leerarrangementen ontstaat er behoefte aan leerarrangementen waarbinnen onder andere ruimte is voor informeel leren. Leerarrangementen waarbij het leren in de school wordt verbonden wordt met leren buiten de school.

Men schat in dat tachtig procent van wat leraren op hun werk weten, kunnen, kennen en toepassen (hoe zij in de onderwijspraktijken participeren) opdoen langs de informele weg, werkplekleren. Vaak werd gedacht dat zij vooral zouden professionaliseren door een opleiding of cursus te volgen. Onderzoek laat echter zien dat het leren in netwerken, het versterken van onderlinge feedback, resultaatgerichtheid als ook een onderzoekende houding productiever zijn.

Uit ‘Bouw op talent’ (KIA, 2010) blijkt dat werkplekleren een structureel onderdeel is gaan vormen van leerarrangementen in het beroepsonderwijs.

Dat betekent voor de praktijk

De noodzaak van het verbinden van leren in de school met buitenschools leren is in 2003 al benadrukt door de Onderwijsraad. Om te voorzien in de nieuwe kennis- en leerbehoeften zijn andere leerarrangementen nodig, waarbij schools en buitenschools leren nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. Dit dossier gaat in op de voorwaarden voor het verbinden van schools leren met buitenschools leren. Het blijkt dat de scheiding tussen non-formeel en informeel buitenschools leren in het onderwijs niet altijd strikt te trekken is en dat het beoordelen van de categorie waarin verschillende leersituaties thuishoren niet altijd eenduidig is.

Onderwerpen

Scholing

Beschrijving
Jaarlijkse evaluatie Kennisinvesteringsagenda (KIA) 2006-2016
Auteur(s)
Kan, A.R; Dijkgraaf, R; Kleisterlee, G; Tetteroo, K;
Jaar
2010

Beschrijving
De raad draagt ideeën aan om de ontwikkeling van nieuwe en bestaande, succesvolle combinaties van leren binnen èn buiten de school te stimuleren en ondersteunen.
Auteur(s)
Onderwijsraad
Jaar
2003


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.