Leerlingen voor Leerlingen (IIO)

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 april 2017

Bij het innovatieproject Leerlingen Voor Leerlingen van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) ondersteunen ouderejaars hun jongere medeleerlingen door onder begeleiding van de vakdocent en een mediaspecialist een filmpje op te nemen waarin ze vakspecifieke, veel voorkomende, vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Voor vrijwel alle vakken van de eerste drie leerjaren vmbo, havo en vwo zijn filmpjes gemaakt en voorzien van een kwaliteitsoordeel van docenten en leerlingen van andere scholen. Deze filmpjes zijn samengebracht op leerlingen voor leerlingen.

De leerlingen die de filmpjes maken, doen dit bijvoorbeeld in het kader van hun maatschappelijke stage of als onderdeel van hun PTA. De leerlingen leren om goede en aantrekkelijke filmpjes te maken, waarin de lesstof of het onderwerp duidelijk wordt uitgelegd. Zo wordt ook hun eigen kennis aangescherpt. De filmpjes zorgen ervoor dat docenten in hun klas een uitleg niet opnieuw hoeven te geven. Als de leerling de stof niet snapt, staat er een filmpje klaar dat zowel op school als thuis steeds opnieuw bekeken kan worden. De docent kan zijn tijd nu anders gaan besteden; er is meer ruimte voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding van leerlingen.

Links

Leerlingen voor leerlingen: Grote verzameling filmpjes gemaakt door leerlingen voor mede-leerlingen over vakspecifieke onderwerpen.
InnovatieImpuls Onderwijs: Alle informatie over IIO verzameld.

referenties

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.