praktijk
vo

Leerlingen voor Leerlingen (IIO)

Bij het innovatieproject Leerlingen Voor Leerlingen van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) ondersteunen ouderejaars hun jongere medeleerlingen door  een filmpje op te nemen waarin ze veel voorkomende vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Voor vrijwel alle vakken van de onderbouw zijn filmpjes gemaakt en voorzien van een kwaliteitsoordeel.

  • Embedcode

In deze video vertellen leraren over hun ervaringen met het InnovatieImpuls Onderwijs. Waar lopen ze tegenaan en hoe ze dit hebben opgelost? Hoe bouwen de leraren het in hun lessen in en wat is de impact op de leerlingen? Ook ziet u voorbeelden van gemaakte filmpjes.

Als onderdeel van een maatschappelijke stage

De leerlingen die de filmpjes maken, doen dit bijvoorbeeld in het kader van hun maatschappelijke stage of als onderdeel van hun PTA. De leerlingen leren om goede en aantrekkelijke filmpjes te maken, waarin de lesstof of het onderwerp duidelijk wordt uitgelegd. Zo wordt ook hun eigen kennis aangescherpt. De filmpjes zorgen ervoor dat docenten in hun klas een uitleg niet opnieuw hoeven te geven. Als de leerling de stof niet snapt, staat er een filmpje klaar dat zowel op school als thuis steeds opnieuw bekeken kan worden. De docent kan zijn tijd nu anders gaan besteden; er is meer ruimte voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding van leerlingen.

Links

Leerlingen voor leerlingen

: Grote verzameling filmpjes gemaakt door leerlingen voor mede-leerlingen over vakspecifieke onderwerpen.

InnovatieImpuls Onderwijs

: Alle informatie over IIO verzameld.

Brochure Leerlingen voor Leerlingen
Handzame uitleg over InnovatieImpuls Onderwijs experiment Leerlingen voor Leerlingen.


Handleiding Instructiefilmpjes LvL
Praktische handleiding hoe leerlingen video's kunnen maken voor mede-leerlingen.


Artikel: Beeld meer dan 1000 woorden
Het Kennemer College VMBO beroepsgericht in Heemskerk laat oudere leerlingen filmpjes voor jongerejaars maken (InnovatieImpuls Onderwijs Leerlingen voor Leerlingen).


Zes scenario's
Zes scenario?s Onderwijsrendement verbeteren door filmpjes in te zetten

Beschrijving
Deel uit het rapport van het Kohnstamm Instituut naar InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) over het experiment Leerlingen voor Leerlingen.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Beschrijving
Samenvatting van het kwalitatieve onderzoek 'Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs' door het Kohnstamm Instituut.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.