Doorlopende leerlijnen

lerarenredactie | bijgewerkt op 30 oktober 2017

Een leerlijn is eigenlijk niets anders dan de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle leerjaren. Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart. Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en het onderwijsresultaat van verschillende schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs) naadloos op elkaar aansluiten.

De laatste jaren is er veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen de basisvaardigheden van taal en rekenen een grote rol. Taalvaardige leerlingen zijn in staat om (vak)kennis op te doen door te lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook de beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Het vormgeven van een doorlopende leerlijn taal en rekenen, zoals vastgelegd in de referentieniveaus taal en rekenen, zorgt ervoor dat de vaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de overgang tussen de verschillende onderwijssectoren soepel verloopt.

Links

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.