Bewegingsonderwijs PO

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 oktober 2009

Bewegingsonderwijs in de basisschool is gericht op een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Uiteraard behelst dit onderwijs het bewegen in de speel- of gymzaal, maar het gaat zeker ook om activiteiten die plaats vinden in de actuele belevingswereld van de kinderen, zoals op het schoolplein of in de woonomgeving. Een belangrijk doel van bewegingsonderwijs op de basisschool is de kinderen te introduceren in de bewegingscultuur; in de meest brede zin mogelijk.

Bewegen is ontwikkelen

Het bewegen komt in onze samenleving steeds meer onder druk te staan. Meer verkeer op straat, computerspelletjes en televisie zorgen ervoor dat kinderen steeds minder bewegen. Wanneer kinderen te weinig bewegingservaring opdoen, kan dit motorische achterstanden en beperkingen tot gevolg hebben. Leerlingen moeten daarom in staat worden gesteld om op school een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Het behouden van die actieve, maar vooral plezierige leefstijl is een belangrijke taak voor de school. Plezier is namelijk de belangrijkste factor voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

Bewegen op het schoolplein

Naast dat bewegen gezond is, vormt lichaamsbeweging ook tegenwicht van het stil moeten zitten op school, concentreren en luisteren. Allemaal dingen waar vooral het hoofd bij nodig is. Daarom is het belangrijk dat leerlingen in de pauzes en tijdens de gymles veel en goed bewegen. Daarvoor is een uitdagend en aansprekend spelaanbod in zowel de gymzaal als op het schoolplein noodzakelijk. Door de organisatie Beweeg Wijs is er een speciale buitenspeelmethode ontwikkeld, die bewegen op het schoolplein in goede banen leidt. Ideeën voor fijne beweging op het schoolplein zijn er genoeg: zet een circus op, organiseer tikspelen of spelletjes met de bal.

Voordelen van het stimuleren van bewegen op school

  • goed spelen op het schoolplein leidt tot minder ruzies en ergernissen;
  • overgewicht en bewegingsarmoe worden in de kiem gesmoord;
  • door veel te bewegen kunnen kinderen zich beter concentreren, leren ze beter en vervelen ze zich minder;
  • sport en spel leidt tot verbetering van de sfeer en binding aan school;
  • door sport en bewegen ontdekken kinderen andere talenten, zoals sociale omgang, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel;
  • door met plezier te bewegen op school, worden kinderen makkelijker lid van een sportclub.

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.