praktijk
po

Bewegingsonderwijs PO

Bewegingsonderwijs in de basisschool is gericht op een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Uiteraard behelst dit onderwijs het bewegen in de speel- of gymzaal, maar het gaat zeker ook om activiteiten die plaats vinden in de actuele belevingswereld van de kinderen, zoals op het schoolplein of in de woonomgeving. Een belangrijk doel van bewegingsonderwijs op de basisschool is de kinderen te introduceren in de bewegingscultuur; in de meest brede zin mogelijk.

Bewegen is ontwikkelen

Het bewegen komt in onze samenleving steeds meer onder druk te staan. Meer verkeer op straat, computerspelletjes en televisie zorgen ervoor dat kinderen steeds minder bewegen. Wanneer kinderen te weinig bewegingservaring opdoen, kan dit motorische achterstanden en beperkingen tot gevolg hebben. Leerlingen moeten daarom in staat worden gesteld om op school een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Het behouden van die actieve, maar vooral plezierige leefstijl is een belangrijke taak voor de school. Plezier is namelijk de belangrijkste factor voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

Bewegen op het schoolplein

Naast dat bewegen gezond is, vormt lichaamsbeweging ook tegenwicht van het stil moeten zitten op school, concentreren en luisteren. Allemaal dingen waar vooral het hoofd bij nodig is. Daarom is het belangrijk dat leerlingen in de pauzes en tijdens de gymles veel en goed bewegen. Daarvoor is een uitdagend en aansprekend spelaanbod in zowel de gymzaal als op het schoolplein noodzakelijk. Door de organisatie Beweeg Wijs is er een speciale buitenspeelmethode ontwikkeld, die bewegen op het schoolplein in goede banen leidt. Ideeën voor fijne beweging op het schoolplein zijn er genoeg: zet een circus op, organiseer tikspelen of spelletjes met de bal.

Voordelen van het stimuleren van bewegen op school

  • goed spelen op het schoolplein leidt tot minder ruzies en ergernissen;
  • overgewicht en bewegingsarmoe worden in de kiem gesmoord;
  • door veel te bewegen kunnen kinderen zich beter concentreren, leren ze beter en vervelen ze zich minder;
  • sport en spel leidt tot verbetering van de sfeer en binding aan school;
  • door sport en bewegen ontdekken kinderen andere talenten, zoals sociale omgang, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel;
  • door met plezier te bewegen op school, worden kinderen makkelijker lid van een sportclub.

Links

Beweeg Wijs brengt in beweging!

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Bewegingsonderwijs

Brochure Bewegingsonderwijs in het p.o.
Kinderen doen te weinig bewegingservaring op. Dit heeft motorische achterstanden en beperkingen tot gevolg.Deze brochure geeft meer informatie en behandelt nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs.


Protocol bewegingsonderwijs
De besturenorganisaties in het primair onderwijs en de KVLO Hebben met medewerking van lobos, alo?s en pabo?s een protocol bewegingsonderwijs gemaakt. Het protocol handelt over de bevoegdheidsregeling bewegingsonderwijs.Ronald | 4 juni 2012

Ook praktische verkeerslessen kunnen een onderdeel zijn van bewegingsonderwijs. Door leerlingen vaardiger in het verkeer te maken zullen ze dagelijks vaker de fiets pakken. Zie ook http://www.leraar24.nl/dossier/541

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.