Verhoudingen, breuken, procenten, komma

KNOW | bijgewerkt op 19 november 2012

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen zijn nauw met elkaar verweven. Wiskundig gezien zijn er grote overeenkomsten tussen verhoudingen, gebroken getallen en procenten. Zo valt aan allemaal een relatief aspect te onderscheiden. Kommagetallen en breuken zijn beide notatiewijzen van rationale getallen. Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding.

 

Wat weten we?

Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding. Ook breuken, procenten en kommagetallen beschrijven in zekere zin verhoudingen. Breuken geven de verhouding aan tussen een deel en het geheel, bijvoorbeeld 1 op de 3 als 1/3 deel. Een percentage geeft de verhouding aan van een deel tot een geheel dat op honderd wordt gesteld, bijvoorbeeld 1/4 deel is hetzelfde als 25/100 deel, oftewel 25%. Kommagetallen zijn vaak meetgetallen die de verhouding aangeven ten opzichte van een bepaalde maat, bijvoorbeeld 0,4 meter (Freudenthal, 1983; Treffers e.a., 1994; 1996; Torn e.a., 1999; Keijzer & Gravemeijer, 2005; Van Galen e.a., 2005).

Dat betekent voor de praktijk

In het dagelijks leven komt men veelvuldig in aanraking met verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen. Bij het verwerken van getalsmatige informatie worden verhoudingen en breuken vaak gebruikt om een relatief deel ten opzichte van een totaal aan te geven. Breuken worden meestal gebruikt voor eenvoudige verhoudingssituaties als de helft, 1/3,,1/4, 3/4. In andere situaties wordt vaak overgestapt op het gebruik van procenten.

 

 

referenties

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.