onderzoek
po

Verhoudingen, breuken, procenten, komma

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen zijn nauw met elkaar verweven. Wiskundig gezien zijn er grote overeenkomsten tussen verhoudingen, gebroken getallen en procenten. Zo valt aan allemaal een relatief aspect te onderscheiden. Kommagetallen en breuken zijn beide notatiewijzen van rationale getallen. Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding.

Wat weten we?

Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding. Ook breuken, procenten en kommagetallen beschrijven in zekere zin verhoudingen. Breuken geven de verhouding aan tussen een deel en het geheel, bijvoorbeeld 1 op de 3 als 1/3 deel. Een percentage geeft de verhouding aan van een deel tot een geheel dat op honderd wordt gesteld, bijvoorbeeld 1/4 deel is hetzelfde als 25/100 deel, oftewel 25%. Kommagetallen zijn vaak meetgetallen die de verhouding aangeven ten opzichte van een bepaalde maat, bijvoorbeeld 0,4 meter (Freudenthal, 1983; Treffers e.a., 1994; 1996; Torn e.a., 1999; Keijzer & Gravemeijer, 2005; Van Galen e.a., 2005).

Dat betekent voor de praktijk

In het dagelijks leven komt men veelvuldig in aanraking met verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen. Bij het verwerken van getalsmatige informatie worden verhoudingen en breuken vaak gebruikt om een relatief deel ten opzichte van een totaal aan te geven. Breuken worden meestal gebruikt voor eenvoudige verhoudingssituaties als de helft, 1/3,,1/4, 3/4. In andere situaties wordt vaak overgestapt op het gebruik van procenten.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde

Beschrijving
Breukenleergang voor de basisschool.
Auteur(s)
Buijs, K., Bokhove, J., Keijzer, R., Lek, A., Noteboom, A. and Treffers, A.
Jaar
1996

Auteur(s)
Freudenthal
Jaar
1983

Beschrijving
In deze publicatie wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen.
Auteur(s)
Van Galen, F., Feijs, E., Figueiredo, N., Gravemeijer, K., Van Herpen, E. and Keijzer, R.
Jaar
2005

Beschrijving
In dit artikel wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een peiling over hoe om te gaan met breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen op de basisschool.
Auteur(s)
Keijzer, R. and Gravemeijer, K.
Jaar
2005

Beschrijving
Overzichtsartikel w.b. de samenhang tussen breuken, procenten en verhoudingen.
Auteur(s)
Torn, M., Bergmans, C. and Buijs, K.
Jaar
1999

Beschrijving
In de serie Proeve-publicaties zijn de officiële kerndoelen voor 'rekenen-wiskunde in het basisonderwijs' nader uitgewerkt tot een voorstel voor een nationaal onderwijsprogramma.
Auteur(s)
Treffers, A. and Streefland, L.
Jaar
1994


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.