praktijk
vo

Topsport en onderwijs

Speciaal voor leerlingen met uitzonderlijk sporttalent en ambitie bestaan er Topsport Talentscholen, waar je onderwijs en topsport kunt combineren. Dit is mogelijk vanaf de eerste klas van het voorgezet onderwijs. Tot voor kort sprak men over LOOT-scholen. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Dit landelijk overlegorgaan bepaalt welke scholen de naam Topsport Talentschool mogen dragen.

  • Embedcode

Een Topsport Talentschool heeft van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die ze in staat stelt om rekening te houden met de sportactiviteiten (trainen, wedstrijden en reizen) van de leerlingen door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten dit zijn verschilt per leerling; de school past maatwerk toe. Meestal gaat het om:

  • een flexibel lesrooster
  • vrijstelling van bepaalde vakken
  • uitstel/vermindering van huiswerk
  • voorzieningen om achterstanden weg te werken (bijvoorbeeld door afwezigheid ivm trainingen of wedstrijden)
  • uitstel/aanpassing van toetsing
  • begeleiding van een LOOT-begeleider
  • examen spreiden over meerdere schooljaren

Op OSG Sevenwolden in Heerenveen volgen ruim drieduizend leerlingen onderwijs op vmbo, havo, vwo en gymnasium-niveau. De school heeft een enorme aantrekkingskracht op de regio, vooral vanwege het feit dat je hier als mogelijk toekomstig topsporter een aan de sport aangepast programma kunt volgen. De school heeft al toppers als Sven Kramer en Epke Zonderland voortgebracht.

Links

Stichting LOOT

Topsportcentra CTO en NTC

Ruimte voor talent

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Bewegingsonderwijs

Combineren van topsport met studie
Een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combinatie topsport en onderwijs (VO, MBO, HBO en WO).


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.