praktijk
vo
mbo

Ouders en de school

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Als leraar is het daarom van belang hierin te investeren.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen:

  • verbeteren van de leerresultaten
  • school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
  • ouders helpen vaker mee met activiteiten
  • versterken van sociale cohesie
  • bevorderen van de integratie
  • bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen
  • werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders

Een beleidsplan of ‘ouderplan’ kan een goede eerste stap zijn om te zorgen dat het hele schoolteam dezelfde visie heeft op ouderbetrokkenheid. In dit plan staat beschreven welke rol ouders binnen de school hebben, hoe het contact met ouders kan worden verbeterd en welke activiteiten daar het beste bij aansluiten.

Oudercontact

Door een goed contact kan de opvoeding thuis en begeleiding op school beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor wordt de kans groter dat een kind zich thuis voelt op school. Daarnaast krijgen leraren door het contact met de ouders ook meer inzicht in de thuissituatie van de leerling. Met deze kennis kunnen ze beter anticiperen op problemen thuis of leerproblemen. Daarnaast zullen ouders op een school die investeert in oudercontact zich sneller thuis voelen. Een leraar heeft verschillende contactmomenten met de ouders. Bijvoorbeeld de ouderavonden en rapportbesprekingen. Verder zijn er nog de korte contactmomenten zoals het brengen en ophalen van het kind en andere activiteiten van de school waarbij ouders betrokken kunnen zijn.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.