onderzoek
po
vo
mbo

Doorlopende leerlijnen rekenen

Het doel van deze publicaties en handreikingen is het helpen van scholen bij het formuleren, vormgeven en inrichten van rekenbeleid dat leidt tot het verhogen van het rekenniveau van leerlingen: om meer leerlingen op de niveaus zoals beschreven in het rapport Meijerink te krijgen. Daarvoor zijn de referentieniveaus vertaald naar het niveau van de school en is op verschillende momenten vastgesteld en zichtbaar gemaakt wat het niveau van leerlingen is. Het geheel is vormgegeven in rekenbeleid waarin naast inhoudelijk doorlopende leerlijnen ook kenmerken van de inrichting van het rekenonderwijs op een school worden vastgelegd.

Handreikingen

In de publicatie ‘Taal en rekenen op de grens van primair en voortgezet onderwijs’ worden 2 hoofdstukken besteed aan de problematiek van rekenen en/of didactiek:

  • Hoofdstuk 2 beschrijft de problematiek rond het reken-wiskundeonderwijs, waarbij geconstateerd wordt dat er geen doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde is en de basisvaardigheden van het rekenen in het vo niet onderhouden dan wel op peil gebracht worden.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de kwaliteit van de docent en zijn didactisch repertoire
  • In de intermezzo’s wordt een weergave van de verschillende interviews gegeven.

In de publicatie ‘Taal en rekenen op de grens van voortgezet onderwijs en mbo, hbo en wo’ worden eveneens 3 hoofdstukken aan rekenen en/of didactiek gewijd:

  • Hoofdstuk 1 gaat over de referentieniveaus als middel voor goede doorlopende leerlijnen taal en rekenen
  • Hoofdstuk 4 gaat in op de discussie over de kwaliteit en opbrengst van het rekenonderwijs, de discussie over de gehanteerde rekendidactiek en de plaats van basiskennis en basisvaardigheden in het basisonderwijs.
  • Hoofdstuk 5 beschrijft de situatie van het rekenonderwijs in mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. De oorzaken van de problemen komen aan bod, evenals tips ter verbetering van de aansluiting vo op vervolgonderwijs.

In de publicatie ‘De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk. Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?’ wordt verslag gedaan van de ervaringen die met de scholen zijn opgedaan in het onderzoek. Daarin worden 2 hoofdstukken specifiek aan rekenen en/of didactiek gewijd:

  • In hoofdstuk 1 worden allereerst de zes kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden beschreven voor het vormgeven van effectief rekenonderwijs.
  • Hoofdstuk 4 staat in het teken van effectieve interventies voor een betere doorlopende leerlijn rekenen tussen po en vo.
Beschrijving
Dit boekje gaat over toetsen en beoordelen van rekenen in het voortgezet onderwijs.
Auteur(s)
Van Reeuwijk, M., (red.), Jonker, V., Wijers, M., & Van Wijk, P.
Jaar
2012

Beschrijving
Dit boekje hoort bij de rekenposters die APS heeft uitgegeven. Informatie hierover staat op http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000144/taal-en-rekenposters-aps.
Auteur(s)
Hoogland K., Van Reeuwijk, M., Sjoers, S., Vliegenthart, M., Van Vugt, R., Van Wijk, P.
Jaar
2010

Beschrijving
Het boekje bestaat uit een kleine dertig bijdragen van elk twee pagina's over rekenen in het voortgezet onderwijs. De bijdragen zijn ingedeeld in drie delen; waarom, wat en hoe.
Auteur(s)
Hoogland K., Van Reeuwijk, M., Sjoers, S., Vliegenthart, M., Van Vugt, R., Van Wijk, P.
Jaar
2010

Beschrijving
Het boekje bestaat uit een bijdragen van elk twee pagina's over rekenen in het mbo. De bijdragen gaan over alle aspecten van het rekenonderwijs: het waarom, het wat en het hoe.
Auteur(s)
Hoogland K., Van Reeuwijk, M., Sjoers, S., Vliegenthart, M., Van Vugt, R., Van Wijk, P.
Jaar
2010


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.