Informeel leren

KNOW | bijgewerkt op 03 december 2013

Informeel leren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Met informeel leren wordt bedoeld dat men leert zonder het vooropgezette doel om te leren. Er wordt geen werkvorm gevolgd, er is geen sprake van een officieel assessment of certificering.

De Onderwijsraad definieerde drie vormen van leren: formeel leren, non-formeel leren en informeel leren. Onder formeel leren verstaat de raad het leren op school. Bij non-formeel leren is sprake van leren buiten de school waarbij wel sprake is van intentioneel georganiseerd en gestructureerd leren. Informeel leren is een vorm van leren buiten de school die min of meer spontaan ontstaat.

Onze maatschappij ontwikkelt zich tot een kennissamenleving. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat andere vormen van  kennis, leren en onderwijs wenselijk zijn. Naast de traditionele schoolse leerarrangementen ontstaat er behoefte aan leerarrangementen waarbinnen onder andere ruimte is voor informeel leren. Leerarrangementen waarbij het leren in de school wordt verbonden wordt met leren buiten de school.

Men schat in dat tachtig procent van wat leraren op hun werk weten, kunnen, kennen en toepassen (hoe zij in de onderwijspraktijken participeren) opdoen langs de informele weg, werkplekleren. Vaak werd gedacht dat zij vooral zouden professionaliseren door een opleiding of cursus te volgen. Onderzoek laat echter zien dat het leren in netwerken, het versterken van onderlinge feedback, resultaatgerichtheid als ook een onderzoekende houding productiever zijn.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.