Leraar24 logo
Promotiebeurs
praktijk
po
vo
mbo
so

Promotiebeurs

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

Voorwaarden

  • U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben;
  • U moet op het moment van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Economische Zaken;
  • Leraren die al gestart zijn met een promotieonderzoek kunnen ook reageren;
  • Vrouwelijke leraren worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Criteria

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van twee criteria:

  • Kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager
  • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en de effecten daarvan
  • Embedcode

Lerares én promovenda

De ene dag duik ik diep in een theoretische verhandeling, de andere dag vertelt een leerling blij dat zijn hond puppies heeft gekregen.’ Lesgeven op een basisschool én promoveren, dat hoor je maar zelden.

Wat dat betreft is Marietje Beemsterboer een uitzondering, maar als het aan ministerie van OCW ligt, gaan meer leraren promoveren om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Sinds 2011 kunnen leraren uit het PO, VO, MBO of HBO een promotiebeurs aanvragen voor het verrichten van promotieonderzoek dat uitmondt in een proefschrift. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor max. 0,4 fte vrijgesteld met behoud van salaris.

Het promotieonderzoek van Marietje Beemsterboer gaat over de identiteit van islamitische basisscholen. Na de Pabo heeft Marietje Geschiedenis en een tweejarige onderzoeksmaster Wereldgodsdiensten gestudeerd. Daarnaast heeft zij lesgegeven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo. Momenteel draait zij drie dagen groep 7 en is ze twee dagen vrij geroosterd om aan haar dissertatie te werken.

Links

Promotiebeurs NWO

Uitleg hoe u een promotiebeurs kunt aanvragen.

Praktijkervaring Promotiebeurs

Martijn Wijngaards is leraar en onderzoeker. Hij was een van de eersten met een Promotiebeurs.

Overzicht toegekende Promotiebeurzen vanaf 2011

Inspiratie voor onderwerpen.

Onderwerpen

Scholing

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Promotieonderzoek in de praktijk
Sommige docenten met een promotiebeurs maken creatief gebruik van hun leerlingen bij hun onderzoek.

Leraar24 is een samenwerking tussen