praktijk
po
vo
mbo

NCDO – Wereldburgerschap op school

NCDO is de afkorting van Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Het doel van de organisatie is om de Nederlandse samenleving bij internationale samenwerking te betrekken. NCDO levert de kennis en informatie, maar kan ook ondersteuning bieden in de vorm van subsidie bij initiatieven. Voor het onderwijs heeft NCDO een speciaal programma ontwikkeld met als centrale thema ‘Wereldburgerschap’. Dit onderwerp maakt leerlingen bewust van de persoonlijke rol in de internationale en multiculturele samenleving en maatschappij.

De school maakt, door gebruik van dit onderwijsprogramma, de leerling klaar voor een rol als wereldburger. Een wereldburger is een burger die zich bewust is van de wereld om zich heen. Dit is zeer belangrijk in een tijd van globalisering.

Het onderwijsprogramma heeft tot doel;

  • het opnemen van wereldburgerschap in beleid
  • het toerusten van (toekomstige) docenten met kennis en goed gereedschap
  • het mede ontwikkelen van innovatief lesmateriaal
  • het promoten en vergroten van de bekendheid van wereldburgerschap

In het basisonderwijs gaan de lessen voornamelijk over de bewustwording van overeenkomsten tussen mensen en landen; in het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen in op het leggen van verbanden, oorzaken en gevolgen van positieve en negatieve ontwikkelingen in de wereld. Het onderwijsprogramma voor het primair en voortgezet onderwijs kent verschillende kerndoelen. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen leren om de ruimtelijke inrichting uit de eigen omgeving te vergelijken met die van het binnen- en buitenland, maar ook hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting te onderscheiden en herkennen.

Links

NCDO

Ik ben wereldburger. En jij?


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.