praktijk
po

Talentontwikkeling

Onderzoeksbureau Sardes ontwikkelde in opdracht van VROM/WWI het programma Alles is Talent. Alles is Talent is een aanpak om talentontwikkeling binnen de school en de aandachtswijk een kwaliteitsimpuls te geven. Het is een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan de talentontwikkeling van kinderen. Binnen Alles is Talent staan de drie fasen van talentontwikkeling centraal: kennismaken, ontwikkelen en excelleren. Verder kent Alles is Talent de volgende uitgangspunten: 

  • Talent gaat niet in de eerste plaats om excelleren, maar om interesse en motivatie;
  • Talentontwikkeling verloopt via fasen (kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en topprestaties);
  • Niet elk talent komt zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen;
  • De rol van de leerkracht bij talentontwikkeling: signaleren, ondersteunen, coachen en het inrichten van maatwerktrajecten (bij laatste fase, komt in de video’s niet aan bod);
  • Talent is individueel, dynamisch (dus in ontwikkeling), meervoudig (net als intelligentie), niet beperkt tot (hoog-)begaafden;
  • Talent ontdekken is cruciaal;
  • Talent ontwikkeling vergt professionele aandacht en structurele begeleiding, samenhang met de leeromgeving is belangrijk;
  • Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van het eigen potentieel en zelfbevestiging.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Motivatie

Alles is talent deel 1
De handreiking Alles is Talent bestaat uit twee boekjes. Deel 1 beschrijft processen die een rol spelen bij activiteiten gericht op talentontwikkeling.


Alles is talent deel 2
De handreiking Alles is Talent bestaat uit twee boekjes. Deel 2 bevat een selectie van instrumenten die scholen kunnen inzetten om talentontwikkeling te bevorderen op een manier die past bij de eigen aanpak.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.