Met SlimFit beter passend onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 april 2017

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) voor primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door units van 70 à 90 leerlingen. Bij kleine scholen zijn dat minder leerlingen.

De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers).

In deze gedifferentieerde werkomgeving zijn er verschillende rollen en taken voor verschillende betrokkenen, en wordt er flink ingezet op ict. Met SlimFit wordt beoogd dat leraren worden ingezet op de kerntaken op hbo-niveau en dat de andere leden van het team de leraren aanvullen. Elke leerling is gekoppeld aan een vaste mentor op hbo-niveau, die verantwoordelijk is voor het leerproces van deze leerlingen. Ook opent en sluit de mentor de dag met de leerlingen en verzorgt de communicatie met de ouders.

Meer over SlimFit op Leraar24

Links

SlimFit App: Hulpmiddel om je onderwijs SlimFit-wijs te organiseren.
Verenigde TOM Groep: Zet jezelf op de SlimFit-kaart!
InnovatieImpuls Onderwijs: Alle informatie over IIO verzameld.

referenties

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.