praktijk
po

Met SlimFit beter passend onderwijs

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) voor primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door units van 70 à 90 leerlingen. Bij kleine scholen zijn dat minder leerlingen.

  • Embedcode

De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers).

In deze gedifferentieerde werkomgeving zijn er verschillende rollen en taken voor verschillende betrokkenen, en wordt er flink ingezet op ict. Met SlimFit wordt beoogd dat leraren worden ingezet op de kerntaken op hbo-niveau en dat de andere leden van het team de leraren aanvullen. Elke leerling is gekoppeld aan een vaste mentor op hbo-niveau, die verantwoordelijk is voor het leerproces van deze leerlingen. Ook opent en sluit de mentor de dag met de leerlingen en verzorgt de communicatie met de ouders.

Meer over SlimFit op Leraar24

Links

Onderwerpen

Onderwijsvisie

Brochure SlimFit
Korte uitleg over SlimFit


Matrix SlimFit ICT
Een handige matrix om naar ICT-inzet op uw school te kijken.


Artikel: SlimFit op Het Bossche Palet
Artikel in het Brabants Dagblad over een SlimFit-school in de praktijk.


Artikel: SlimFit op de Liniehoorn
Artikel in Schoolmanagement over hoe op basisschool de Liniedoorn gewerkt wordt met de SlimFit-methode.


Artikel: Groepsdoorbroken onderwijs
Artikel in Podium over de keuze voor SlimFit. Ideologisch gedreven, maar met name de andere inzet van personeel is ook extra interessant nu scholen moeten inspelen op factoren als krimp en de functiemix.


Artikel: Het nieuwe leren
Artikel in Kader Primair over het anders organiseren van lessen, ondersteund door digitale leermiddelen als video-instructie en tablets, waarmee leerlingen zelfstandig leren.

Beschrijving
Deel uit het rapport van het Kohnstamm Instituut naar InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) over het experiment SlimFit.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014

Beschrijving
Samenvatting van het kwalitatieve onderzoek 'Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs' door het Kohnstamm Instituut.
Auteur(s)
Kohnstamm Instituut
Jaar
2014


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.