praktijk
vo

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs (TTO) houdt in dat bij niet-talenvakken, zoals geschiedenis of aardrijkskunde, een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar de vreemde taal. TTO heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. Het geeft leerlingen de mogelijkheid om de beheersing van een vreemde taal te leren op een near-native speaker niveau.

De overheid heeft een aantal basiseisen voor een TTO-school vastgesteld:

  • maximaal vijftig procent van de lessen mag in een vreemde taal worden gegeven
  • TTO is kostenneutraal
  • TTO mag niet ten koste gaan van het Nederlands

Om ervoor te zorgen dat het taalaanbod zo divers mogelijk is moeten alle scholen in het TTO-curriculum tenminste één vak opnemen uit de volgende drie groepen:

  • Sociaal-maatschappelijke vakken
  • Natuurwetenschappelijke vakken
  • Creatieve vakken en bewegingsonderwijs

In principe kan ieder Nederlands kind tweetalig onderwijs volgen maar veel scholen hanteren wel een toelatingsprocedure, over het algemeen op basis van:

  • een Cito-toets score die past bij het gekozen onderwijstype;
  • een duidelijk positief advies van de basisschool;
  • een goede motivatie voor TTO die blijkt uit een selectiegesprek;
  • algemene taalvaardigheid van de leerling. 

Certificering

Het tweetalig onderwijs volgt het Nederlandse curriculum. Dat betekent dat TTO-leerlingen het reguliere Nederlandstalige eindexamen doen en ook een regulier Nederlands diploma krijgen. Daarnaast kunnen de leerlingen speciale certificaten halen om hun TTO-inspanningen te laten zien.

Links

Europees Platform: tweetalig onderwijs

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen

Schrijfvaardigheid in het Engels
Leerlingen die het Internationale Baccalaureate willen behalen moeten langere essays in het Engels kunnen schrijven. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam adviseren leerkrachten hoe ze hun leerlingen goed kunnen coachen bij het schrijven van essays.


Standaard Europees Platform tto-vmbo
De standaard t-vmbo beoogt een standaard te zijn voor alle mogelijke doeltalen van tweetalig onderwijs.


Standaard Europees Platform tto-havo
De standaard t-havo beoogt een standaard te zijn voor Engels binnen tweetalig onderwijs.


Standaard Europees Platform tto-vwo
De standaard t-vwo beoogt een standaard te zijn voor Engels binnen het tweetalig onderwijs.


Standaard tto-docentkwaliteiten
De standaard tto-docentkwaliteiten van het Europees Platform beoogt een standaard te zijn voor de kwaliteiten die van een tto-leraar.


Onderzoeksrapport naar resultaten TTO
Een team onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft ? in opdracht van het Europees Platform en van het landelijk netwerk tweetalig onderwijs ? onderzoek gedaan naar de vormgeving en de prestaties van het tweetalig vwo-onderwijs in Nederland.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.