onderzoek
vo

Pedagogische arrangementen

Passend onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders, aldus de overheid. Wat zijn de kenmerken van een krachtig pedagogisch arrangement? Hoe kunnen we vanuit eenduidige communicatie tussen ouders, school en leerling (de driehoek) het ontwerp van een arrangement vormgeven? Onder welke condities is deze samenwerking effectief? Wat betekent het om hierin de ingang te nemen van onderwijsbehoefte en hoe betrekken we jongeren hierin? Als jongeren en hun ouders actief participeren in het vormgeven van hun leerarrangementen, biedt dit een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Wat weten we?

Pedagogische idealen laten zien waar een leerkracht voor staat en wat hem beweegt en zijn belangrijke elementen in het werk als leerkracht, ze bepalen zijn doen en laten. Vaak zijn deze idealen zo vanzelfsprekend dat ze niet meer meteen zichtbaar zijn. Wel is het de moeite waard om deze zichtbaar te maken, zodat je op een systematische, expliciete en meer reflectievere manier met deze idealen om te gaan; je kunt werken aan je pedagogische professionaliteit.

Dat betekent voor de praktijk

De school heeft de opdracht om jongeren te begeleiden bij het opgroeien en het ingroeien in de samenleving. Elk leerarrangement is gericht op leren én opvoeding; gaat in op de onderwijsbehoefte van de jongere en het onderwijsaanbod vanuit de school; en bevat zowel kwalificatie-, socialisatie- en ontwikkelingsdoelen. De weg om deze doelen te bereiken kunnen per type school en per jongere verschillen. De gekozen route is afhankelijk van de leermogelijkheden en de vormings- en zorgdoelen van de jongere en het onderwijszorgprofiel van de school.

Handreikingen

Passend onderwijs betekent in de visie van APS dat elke leerling goed onderwijs krijgt dat aansluit op de onderwijsbehoefte en leermogelijkheden van de leerlingen. Het uitgangspunt bij passend onderwijs zijn de talenten van elke leerling zichtbaar maken en daarop aansluiten.

Passend onderwijs, en de concrete vormgeving daarvan in leerarrangementen, is gericht op leren én opvoeding oftewel onderwijs én vorming van jongeren.

In de publicatie ‘Passend Onderwijs: Alles is leren’ wordt vanuit een visie op passend onderwijs een aantal leerarrangementen en varianten beschreven om onderwijs passend te maken voor elke leerling. Aan de hand van een schema wordt een viertal verschillende schooltypen passend onderwijs afgezet tegen de domeinen onderwijs; leerarrangement; startvragen; en zorg gescheiden of geïntegreerd.

Scholen krijgen aan de hand van het schema praktische handvatten om invulling te geven aan passende leerarrangementen voor elke leerling in de school.

Het leerarrangement wint aan kracht als invulling aan het leerarrangement wordt gegeven vanuit de driehoek school (mentor), de jongere en de ouders/verzorgers. Het mentorboard is een instrument (een dashboard) dat de mentor, begeleider of docent kan gebruiken bij het voeren van de gesprekken met jongeren. Het mentorboard helpt om tot een goed leerarrangement te komen met de leerling. Het helpt om het onderwijs daadwerkelijk passend te maken.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Auteur(s)
Biesta, G., Korthagen, F. & Verkuyl, H.
Jaar
2002

Auteur(s)
Hamstra, J., & Loor, de O.
Jaar
2008

Auteur(s)
Pummeling, N, Beukering, van T., Lange, de S.
Jaar
2009

Beschrijving
Een manier om onderwijs passend te maken voor iedere jongere.
Auteur(s)
Van Donselaar, D., Van Dijck, K., Hautvast, D., De Loor, O., Oldenbeuving., H., & Werkman, H.
Jaar
2011

Beschrijving
Handreiking
Auteur(s)
Van Donselaar, D., Van Dijck, K., Hautvast, D., De Loor, O., Oldenbeuving., H., & Werkman, H.
Jaar
2011


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.