onderzoek
vo

Big Picture Learning op de havo

In de Verenigde Staten zijn er goede resultaten mee behaald: Big Picture Learning. Kenmerkend aan het Big Picture Learning-concept is dat het onderwijs meer persoonlijk en leerlinggericht is, het sluit beter aan bij de leerstijlen en voorkeuren van de leerlingen. Het leren staat zoveel mogelijk in relatie met de echte wereld, evenals de beoordeling van leerlingen. Iedere leerling heeft een leerplan en werkt aan zijn eigen leerdoelen.

Binnen de teams van CSG Prins Maurits leefden er al langer vragen met betrekking tot de motivatie van leerlingen op de havo. De school besloot daarom het Big Picture Learning-concept in te voeren in enkele klassen van de havo-afdeling en heeft onderzocht of het concept de motivatie van havo-leerlingen verhoogt.

Dat betekent voor de praktijk

Vanwege de ervaring van CSG Prins Maurits dat het binnen het havo lastiger is om leerlingen te motiveren heeft de school binnen de SLOA-regeling onderzocht of een nieuw onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’ een positief effect hierop heeft. Vanuit de Big Picture Learning (BPL) gedachte wordt onderwijs gelinkt aan de échte wereld. De school heeft een BPL-klas ingericht en binnen bepaalde lessen Big Picture Learning Inspired (BPLI) onderwijs ingericht. Deze Big Picture Learning Inspired-aanpak is gebaseerd op de ervaringen met de BPL-klas en werd ingezet in havo 3. CSG Prins Maurits heeft onderzocht of deze twee onderwijsvormen (de BPL-klas en het BPLI onderwijs) de motivatie van havo-leerlingen verhoogt.

Ervaringen in de Big Picture Learning-klas

In de BPL-Klas werkten leerlingen met een praktisch en persoonlijk leerplan. Dit leerplan werd opgesteld aan de hand van de verschillende BPL-principes en de eigen interesses van de leerling. Leerlingen ervoeren hierbij een hoge mate van eigen keuze in het uitvoeren van hun werk. Er is wel een groot verschil in mate van tevredenheid en motivatie tussen de leerlingen die vrijwillig aan het project meededen en leerlingen die in deze klas geplaatst zijn. De leerlingen die geplaatst zijn, zijn niet gemotiveerd. De motivatie van de vrijwillige leerlingen ligt aanmerkelijk hoger dan in het reguliere havo projectonderwijs. Het is onduidelijk of het werken in de Big Picture-klas leidt tot zodanige prestaties dat verwacht mag worden dat zij hun havo-diploma behalen.

Big Picture Learning Inspired onderwijs

Het werken met BPLI-projectonderwijs – gestoeld op een aantal BPL-principes – leidt in havo-3 tot een significant hogere motivatie van leerlingen. Met name de mate van eigen keuze is na afloop van BPLI-projectonderwijs erg gegroeid voor de leerlingen die hebben deelgenomen aan BPLI-projectonderwijs. Dit is significant hoger dan voor leerlingen die geen BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd. Leerlingen die deelnamen aan het traject hadden zowel bij aanvang, als na het BPLI-onderwijs significant meer vertrouwen in het eigen kunnen.

Ontwerpprincipes

Naar aanleiding van deze ervaringen is er voor de BPL-klas en het BPLI-onderwijs een overzicht van ontwerpprincipes ontwikkeld. Deze principes zijn essentieel voor het slagen van de onderwijsvorm. De ontwerpprincipes van de Big Picture Learning klas richten zich vooral op de voorwaarden voor een passende dynamiek in de klas. De ontwerpprincipes van het BPLI-onderwijs omvatten de belangrijkste kenmerken van de onderwijsvorm zoals leren in de ‘echte’ wereld en persoonlijke aandacht.

Voor een volledige uitwerking van de resultaten zie de eindrapportage.

Handreikingen

CSG Prins Maurits in Middelharnis heeft op basis van een motivatievragenlijst en interviews met docenten gekeken wat de essentiële voorwaarden zijn voor slagen van het BPL-concept binnen de school. Deze voorwaarden hebben geleid tot twee overzichten met ontwerpprincipes: één voor de samenstelling van een BPL-klas, en één voor de kenmerken van het BPLI-projectonderwijs.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Beschrijving
Dit rapport is de eindrapportage van het onderzoek naar Big Picture Learning binnen CSG Prins Maurits in Middelharnis.
Auteur(s)
Amsing, M., & Timmermans, R.
Jaar
2013

Auteur(s)
Derriks, M., & Vrieze, G.
Jaar
2012

Auteur(s)
Lindeman, H., Nierop, D. & Spijkerboer, L.
Jaar
2006

Beschrijving
Project in het kader van LD Verbreding - Verdieping.
Auteur(s)
Klomp, J. & Thielen, S.
Jaar
2010


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.